PxPixel
Foursquare uses cookies to provide you with an optimal experience, to personalize ads that you may see, and to help advertisers measure the results of their ad campaigns. ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปเรายอมรับการใช้คุกกี้ของเราตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
X

อัพเดตล่าสุด: 12 มีนาคม 2015

เงื่อนไขการใช้งานของ FOURSQUARE LABS, INC.

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการที่ Foursquare Labs, Inc. (Foursquare) บริษัทในรัฐเดลาแวร์เสนอ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผูกพันทางกฎหมายสำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณที่https://foursquare.com (“ไซต์”) และบริการ คุณสมบัติ เนื้อหา แอพพลิเคชั่น หรือวิดเจ็ตที่ Foursquare เสนอ (เรียกรวมเป็นกับเว็บไซต์ "บริการ")

การยอมรับเงื่อนไข

การ ลงทะเบียนและ/หรือการใช้บริการในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าชมหรือการเรียกดูไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ ("เงื่อนไขการใช้งาน") ซึ่งยังรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Foursquare นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของ Foursquareแนวทางรูปภาพของ Foursquare ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สถานที่ของ Foursquare ข้อตกลงสิทธิ API ของ Foursquare และกฎการปฏิบัติการ นโยบาย และกระบวนการอื่นๆ ทั้งหมดที่อาจถูกเผยแพร่เป็นครั้งคราวบนไซต์โดย Foursquare ซึ่งแต่ละส่วนถูกรวมโดยการอ้างถึง และถูกอัพเดตเป็นครั้งคราวโดย Foursquare โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบตามข้อกำหนดที่ระบุภายใต้หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งาน" ด้านล่าง นอกจากนี้บางบริการที่เสนอให้ผ่านบริการนี้อาจต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ระบุโดย Foursquare เป็นครั้งคราว การใช้บริการดังกล่าวของคุณต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานโดยการอ้างอิงนี้ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้กับผู้ใช้บริการทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้เนื้อหา ข้อมูล และเนื้อหาหรือบริการอื่นๆ บนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการแต่ละคน สถานที่ที่เข้าถึงบริการ และผู้ใช้ที่มีหน้าหนึ่งบนบริการนี้

การเข้าถึง

ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Foursquare อาจเสนอให้บริการ ตามที่บรรยายสมบูรณ์บนเว็บไซต์และที่คุณเลือกสำหรับการใช้ของคุณคนเดียวเท่านั้น และไม่ใช่สำหรับการใช้หรือผลประโยชน์ของบุคคลอื่น บริการจะรวมแต่ไม่จำกัดอยู่ที่บริการใดก็ตามที่ Foursquare ทำสำหรับคุณ แอพพลิเคชั่นหรือวิดเจ็ตใดก็ตามที่ Foursquare เสนอที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์หรือตามข้อกำหนดที่ระบุภายใต้หัวข้อ "ไซต์และบริการของบุคคลอื่น” ด้านล่าง จากร้านแอพพลิเคชั่นอื่น (เช่น iTunes® store, Blackberry App World™ หรือ Google Apps Marketplace) ที่ได้รับอนุญาตจาก Foursquare เช่นเดียวกับการเสนอสิ่งของที่แสดงหรือทำบนหรือผ่านบริการ (รวมถึงเนื้อหา (ตามที่กำหนดด้านล่าง))

การลงทะเบียนและการมีสิทธิ

คุณ สามารถเรียกดูเว็บไซต์และดูเนื้อหาโดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่เรามีเงื่อนไขในการใช้บริการบางส่วนที่กำหนดให้คุณลงทะเบียนกับ Foursquare และรับรอง รับประกัน และสัญญาว่าคุณจะกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนที่ถูกต้องและสมบูรณ์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้ ("ชื่อผู้ใช้") ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรหัสผ่านที่คุณจะใช้เพื่อเข้าถึงบริการ) และคอยทำให้ข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การไม่สามารถทำดังกล่าว แสดงว่าคุณทำผิดเงื่อนไขการใช้งานซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดการยุติบัญชี Foursquare ของคุณทันที เราขอแนะนำแต่ไม่บังคับให้คุณใช้ชื่อของคุณเองเป็นชื่อผู้ใช้ของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณรู้ว่าเป็นคุณได้ง่ายขึ้น

คุณ จะต้องไม่:

 • สร้างบัญชีเพื่อคนอื่นนอกเหนือจากตัวคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว
 • ใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นชื่อของผู้อื่นโดยมีเจตนาปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น
 • ใช้ชื่อผู้ใช้หรือบัญชี Foursquare ที่เป็นสิทธิของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือ
 • ใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นชื่อที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก หรือผิดกฎหมาย

Foursquare สงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบและรับผิดต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณและจะรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่าน Foursquare ของคุณ คุณจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนล่วงหน้าจากผู้ใช้นั้น คุณจะแจ้งให้ Foursquare ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการล่วงล้ำความปลอดภัยที่เกี่ยวกับบัญชีที่คุณทราบ

คุณ รับรองและรับประกันว่าถ้าคุณเป็นบุคคลหนึ่ง คุณมีอายุเพียงพอตามกฎหมายที่จะทำสัญญาผูกมัด หรือถ้าคุณกำลังลงทะเบียนในนามของผู้อื่นมีสิทธิทำและผูกมัดบุคคลนั้นต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และลงทะเบียนใช้บริการ ไม่มีบริการนี้สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี Foursquare จะใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธให้บริการแก่บุคคลหรือองค์กรใดก็ตามและเปลี่ยนเกณฑ์การมีสิทธิของบริษัทได้ตลอดเวลา คุณต้องรับผิดชอบต่อการตรวจให้แน่ใจว่าเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่บังคับใช้กับคุณแต่เพียงผู้เดียว และสิทธิในการเข้าถึงบริการจะถูกยกเลิกเมื่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้บริการถูกห้าม และในกรณีดังกล่าวคุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการด้วยวิธีใดก็ตาม

หาก คุณใช้อุปกรณ์มือถือ โปรดทราบว่าอัตราปกติและค่าธรรมเนียมของผู้ให้บริการคุณ เช่นค่ารับส่งข้อความและค่าดาต้าจะยังคงมีผล ในกรณีที่คุณเปลี่ยนหรือยกเลิกการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณยอมรับว่าคุณจะอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณบนบริการภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ที่ได้รับหมายเลขเดิมของคุณ

เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าจะลงประกาศให้คนทั่วไปเห็นหรือส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่เริ่มส่งเนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว Foursquare ไม่สามารถรับประกันความแท้จริงของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้อาจจัดหาเกี่ยวกับพวกเขาได้ คุณยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเข้าถึงในขณะที่ใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบต่อและรับผิดต่อการเสียหายหรือการสูญเสียใดก็ตามที่เกิดกับคุณหรือบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากเนื้อหานั้น เพื่อเป้าหมายของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนด "เนื้อหา" ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง "การตะโกน" วีดีโอ ออดิโอคลิป ความเห็น ข้อมูล ข้อความ ภาพถ่าย ซอฟท์แวร์ สคริปต์ กราฟฟิกและคุณลักษณะโต้ตอบที่ถูกสร้าง จัดหาหรือทำให้เข้าถึงได้โดย Foursquare บนหรือผ่านบริการ เนื้อหาที่เพิ่ม สร้าง อัพโหลด ส่ง จำหน่าย ลงประกาศหรือได้รับผ่านบริการโดยผู้ใช้ รวมถึงเนื้อหาที่ถูกเพิ่มเข้าในบริการที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงบัญชีของพวกเขาไปยังเว็บไซต์และบริการอื่น ถูกเรียกรวมเป็น "การส่งของผู้ใช้"

เนื้อหา Foursquare

บริการมีเนื้อหาที่ Foursquare และหุ้นส่วนของบริษัทจัดหาให้โดยเฉพาะ และเนื้อหาดังกล่าวได้รับการปกป้องโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้าหรือสิทธิและกฎหมายการครอบครองอื่นๆ เมื่อใช้ได้ คุณจะปฏิบัติตามและเก็บรักษาการแจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ข้อมูลและขีดจำกัดที่อยู่ในเนื้อหาใดก็ตามที่เข้าถึงได้ผ่านบริการ

ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ Foursquare ให้สิทธิที่จำกัด ที่ให้คนอื่นต่อไปไม่และโอนไม่ได้ในการใช้ ปรับเปลี่ยนหรือผลิตซ้ำเนื้อหาแก่ผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการทั่วโลกเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าเท่านั้น ห้ามทำการใช้ การผลิตซ้ำ การปรับเปลี่ยน การจำหน่ายหรือการจัดเก็บเนื้อหาใดก็ตามสำหรับการใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่เพื่อส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Foursquare หรือจากผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ระบุในการแจ้งด้านลิขสิทธิ์ของเนื้อหาดังกล่าว ถ้ามี คุณจะไม่ขาย ให้อนุญาต ให้เช่า หรือใช้ประโยชน์เนื้อหาใดก็ตามเพื่อการใช้ทางการค้า (ไม่ว่าจะเพื่อผลกำไรหรือไม่ก็ตาม) หรือด้วยวิธีใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา

เรา อาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาในหลายวิธีที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ บริการ และธุรกิจของ Foursquare ตามดุลยพินิจของ Foursquare แต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงต่อสาธารณะ การจัดรูปแบบใหม่ การรวมเข้าเป็นเนื้อหาทางการตลาด โฆษณา หรืองานอื่นๆ การสร้างงานที่มาจากข้อมูลนั้น การโปรโมท การจำหน่ายหรืออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นทำเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์มสื่อ หรือแอพพลิเคชั่นของพวกเขาเอง (“สื่อภายนอก”) การส่งข้อมูลผู้ใช้เข้ามาบนเว็บไซต์หรืออื่นๆ ผ่านบริการนั้น แสดงว่าคุณให้สิทธิ์และจะให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดเฉพาะ ไม่มีค่าสิทธิ์ต่อเนื่อง จ่ายเต็มจำนวน ให้สิทธิ์ต่อไม่ได้ และถ่ายโอนไม่ได้แก่ Foursquare ในการใช้ คัดลอก แก้ไข ปรับเปลี่ยน ผลิตซ้ำ จำหน่าย เตรียมผลงานที่เกิดจากข้อมูล แสดง ทำ และใช้ประโยชน์เต็มที่จากการส่งของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ บริการ และธุรกิจของ Foursquare (และผู้สืบทอดและได้รับมอบหมาย) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโปรโมทและการจำหน่ายซ้ำเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด (และงานที่เป็นผลมาจากเนื้อหานั้น) หรือบริการในรูปแบบสื่อและผ่านช่องทางสื่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์และฟีดของบุคคลอื่น) คุณยังให้และจะให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ รวมถึงสื่อภายนอกในการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาผ่านเว็บไซต์และบริการ และการใช้ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ผลิตซ้ำ จำหน่าย เตรียมผลงานที่เกิดจากข้อมูล แสดง และทำการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวที่เชื่อมโยงกับการใช้เว็บไซต์ บริการ และสื่อภายนอก เพื่อความชัดเจน การให้สิทธิ์ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แก่ Foursquare ไม่มีผลต่อการเป็นเจ้าของอื่นของคุณหรือสิทธิ์ในการอนุญาตในเนื้อหาที่คุณส่งเข้ามาของคุณ เช่นสิทธิ์ในการให้การอนุญาตเพิ่มเติมแก่เนื้อหาในเนื้อหาผู้ใช้ส่งเข้ามาของคุณ เว้นแต่ว่ามีการตกลงอย่างอื่นกับ Foursquare

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิทั้งหมดในการให้การอนุญาตดังกล่าวแก่เราโดยไม่ล่วงล้ำหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิในสัญญาหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด

คุณ เข้าใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวผ่านเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่ส่งเนื้อหานั้น Foursquare ไม่ต้องรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการลบเนื้อหาใดๆ และ Foursquare ไม่สามารถรับประกันตัวตนของผู้ใช้คนอื่นใดก็ตามที่คุณอาจติดต่อด้วยในช่วงการใช้บริการ

เมื่อ คุณลบเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา เนื้อหานั้นจะถูกลบออกจากบริการ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาที่ถูกลบออกนั้นอาจยังคงอยู่ในสำเนาข้อมูลสำรองช่วงเวลาหนึ่งที่สมเหตุสมผล (แต่การลบที่ตามมาจะไม่ถูกแบ่งปันกับผู้อื่น) หรืออาจยังคงอยู่กับผู้ใช้ที่เคยเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาของคุณ

กฎและการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณสัญญาว่าจะไม่ใช้บริการเพื่อเป้าหมายใดก็ตามที่เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ห้าม คุณรับผิดชอบต่อกิจกรรมของคุณที่เชื่อมโยงกับบริการ นอกจากนี้คุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น ระดับรัฐ ประเทศและนานาชาติ และถ้าคุณเป็นตัวแทนธุรกิจหนึ่ง การโฆษณา การทำการตลาด ความเป็นส่วนตัว หรือกฎการควบคุมตัวเองที่บังคับใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ

เพื่อเป็นตัวอย่าง แต่ไม่ได้เป็นการจำกัด คุณจะไม่ (และจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่น) (ก) กระทำการ หรือ (ข) อัพโหลด ดาวน์โหลด ลงประกาศ ส่งหรือแจกจ่ายหรืออำนวยความสะดวกให้การแจกจ่ายเนื้อหาใดก็ตามหรือผ่านบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การส่งของผู้ใช้ใดก็ตามที่

 • ล่วงล้ำสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในการเผยแพร่หรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือองค์กรอื่นใดก็ตาม หรือละเมิดกฎหมายหรือหน้าที่ในสัญญาใดก็ตาม
 • ที่คุณรู้ว่าผิด ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง หรือไม่ถูกต้อง
 • ละเมิดกฎหมายหรือหน้าที่ในสัญญาใดก็ตามที่คุณรู้ว่าผิด ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง ล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ข่มขู่ ใช้ในทางผิด กรรโชก ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ทำให้หลงผิด ฉ้อโกง ละเมิด ลามก หยาบคาย โป๊ น่ารังเกียจ ดูหมิ่นหรือมีหรือแสดงการเปลือยกาย มีหรือแสดงกิจกรรมทางเพศ สนับสนุนการคลั่งศาสนา การแบ่งแยกหรือความรุนแรง หรือไม่เหมาะสมตามที่ Foursquare กำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 • สร้างโฆษณา ขยะหรืออีเมลหมู่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ร้องขอ ("การสแปม")
 • นอกเหนือจากการใช้ Add-to Link อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมทางการค้า (ไม่ว่าจะมีกำไรหรือไม่) และ/หรือการขายโดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Foursquare เช่นการประกวด การชิงโชค การต่อรอง การโฆษณา หรือแผนการพีรามิด
 • มีไวรัสซอฟท์แวร์หรือโค้ดคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ วอร์ม ลอจิกบอร์ม หรือโปรแกรมที่ถูกออกแบบหรือมีเจตนาเพื่อรบกวน หยุดทำงาน สร้างความเสียหาย จำกัดหรือแทรกแซงหน้าที่ที่เหมาะสมของซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม หรือสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงระบบ ข้อมูล รหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นของ Foursquare หรือบุคคลอื่นแบบไม่ได้รับอนุญาต
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กร รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของ Foursquare รวมถึง
 • รวมเอกสารแสดงตัวตนของใครก็ตามหรือข้อมูลทางการเงินที่มีความอ่อนไหวหรือ
 • ทำผิดนโยบายความเป็นส่วนตัวกฎของเว็บไซต์และ/หรือนโยบายและระเบียบใดก็ตามที่รวมอยู่ในที่นี้

ถ้าการส่งของผู้ใช้มีรูปภาพแนวทางรูปภาพของ Foursquare จะมีผลบังคับใช้ Foursquare มีนโยบายไม่ยอมรับการถ่ายภาพเปลือยเด็กเด็ดขาดและจะยุติและรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมทราบเกี่ยวกับผู้ใช้คนใดก็ตามที่เผยแพร่หรือจำหน่ายภาพเปลือยเด็ก

คุณ จะไม่ (โดยตรงหรือโดยอ้อม)

 • กระทำการที่กีดกั้นหรืออาจกีดกั้น (ตามที่ Foursquare กำหนดตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว) โหลดที่ไม่สมเหตุสมผลหรือใหญ่เกินเหตุบนโครงสร้างพื้นฐานของ Foursquare (หรือผู้จัดหาอื่นของบริษัท)
 • แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ดำเนินอยู่บนบริการ
 • หลีกเลี่ยงมาตรการใดก็ตามที่ Foursquare อาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ (หรือบัญชี คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมโยงกับบริการ)
 • ดำเนินการระบบตอบอัตโนมัติหรือ “สแปม” รูปแบบใดก็ตามบนบริการ
 • ใช้ซอฟท์แวร์อัตโนมัติ อุปกรณ์หรือขั้นตอนใดก็ตามเพื่อ "crawl" หรือ "spider" หน้าใดก็ตามของเว็บไซต์แบบทำด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ
 • เก็บหรือขูดเนื้อหาใดก็ตามจากบริการ
 • ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน จัดสรร ผลิตซ้ำ แจกจ่าย แปล สร้างงานหรือการปรับเปลี่ยนจากบริการหรือเนื้อหา หรือแสดงทั่วไป เผยแพร่ซ้ำ สร้างเป้าหมายใหม่ ขาย แลกเปลี่ยนหรือใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใดก็ตามจากบริการหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ (นอกเหนือจากการส่งของผู้ใช้ของคุณ) ยกเว้นเมื่อได้รับอนุญาตชัดเจนจาก Foursquare
 • ถอดรหัส แปลกลับ แยกชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามนำซอร์ซโค้ดหรือความคิดเบื้องหลังหรือขั้นตอนวิธีของส่วนใดก็ตามของบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่แอพพลิเคชั่นหรือวิดเกท) ยกเว้นตามขอบเขตจำกัดที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามการจำกัดดังกล่าวโดยเฉพาะ
 • คัดลอก ให้เช่า ปล่อยกู้ จำหน่ายหรือโอนสิทธิใดก็ตามที่คุณได้รับในที่นี้
 • กระทำการละเมิดแนวทางและนโยบายของ Foursquare

Foursquare ไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือการส่งของผู้ใช้ใดก็ตาม (ตามที่ระบุด้านบน) จะถูกทำให้มีอยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านบริการ Foursquare ไม่มีข้อผูกพันในการตรวจตราเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาหรือการส่งของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม Foursquare สงวนสิทธิที่จะ (1) ลบ ระงับ แก้ไข หรือดัดแปลงเนื้อหาใดก็ตามตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งของผู้ใช้ใดก็ตามและเมื่อใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบและด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ เมื่อได้รับการฟ้องร้องหรือการกล่าวหาจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว หรือถ้า Foursquare กังวลว่าคุณอาจละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้) หรือโดยไม่มีเหตุผลใดเลย และ (2) ลบ ระงับหรือสกัดกั้นการส่งของผู้ใช้ใดก็ตามจากบริการ Foursquare ยังสงวนสิทธิในการเข้าถึง อ่าน รักษาและเปิดเผยข้อมูลตามที่ Foursquare เชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจำเป็นเพื่อ (1) ทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบ ขั้นตอนทางกฎหมายหรือการร้องขอจากรัฐบาล (2) บังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน (3) ตรวจสอบ ป้องกันหรือจัดการกับปัญหาด้านการฉ้อโกง ความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค (4) ตอบสนองการร้องขอการสนับสนุนจากผู้ใช้ หรือ (5) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Foursquare ผู้ใช้ Foursquare และสาธารณะชน

บริการบัตร

คุณสมบัติบางประการของบริการและ/หรือบริการและผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีให้คุณผ่านบริการอาจอนุญาตให้คุณซื้อบริการหรือแลกสิทธิ์ในข้อเสนอหรือข้อเสนอพิเศษโดยการใช้บัตรเครดิตของคุณ (รวมเรียกว่าเป็น “บริการบัตร”) Foursquare ใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม (“ตัวประมวลผลการชำระเงิน”) ในการเชื่อมโยงบัญชีบัตรเครดิตของคุณกับบริการ (“บัญชีบัตร” ของคุณ) ในการใช้บริการบัตร การประมวลผลการชำระเงินหรือบัตรเครดิต ตามที่ทำได้ ที่เชื่อมโยงกับบริการบัตรจะเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวประมวลผลการชำระเงินและผู้ออกบัตรเครดิตของคุณนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ Foursquare ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเสนอหรือการแลกเป็นเงินสดใดๆ รวมถึงข้อผิดพลาดของผู้ดำเนินการการชำระเงิน ในการเชื่อมโยงกับการใช้บริการบัตรของคุณ Foursquare จะรับรายละเอียดธุรกรรมบางอย่างซึ่ง Foursquare จะใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ของเราเท่านั้น

นโยบายเกี่ยวกับคำติชมและการส่งความคิดที่ไม่พึงประสงค์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคำติชมของ Foursquare และนโยบายการส่งความคิดที่ไม่พึงประสงค์ โปรดไปที่นี่

ข้อกำหนดพิเศษสำหรับลิงก์ 'Add-to-Foursquare'

ถ้าคุณรวมลิงค์ 'Add-to-Foursquare' ของ Foursquare ("Add-to Link") เข้าบนเว็บไซต์ของคุณ ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณ

 • ตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ต่อเนื่องของคุณ Foursquare ให้การอนุญาตแบบไม่ผูกมัด ถ่ายโอนไม่ได้ ให้ต่อไม่ได้ และถอนได้ในการใช้และแสดง Add-to Link บนเว็บไซต์ที่คุณมีสิทธิที่เหมาะสม (เว็บไซต์ของคุณ") เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโพสต์ลิงค์หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ของคุณบนบริการได้ คุณให้อนุญาตเราในการใช้และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิงก์และเนื้อหาดังกล่าวบนบริการ
 • การ อนุญาตของคุณเป็นไปตามข้อจำกัดต่อไปนี้ว่าด้วยการใช้ (ก) คุณไม่สามารถใช้ Add-to Link เพื่ออำนวยความสะดวกให้การขายการเข้าถึงบริการหรือข้อมูลใดก็ตามในที่นี้ของคุณโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Foursquare (ข) คุณไม่สามารถสร้างความคลุมเครือหรือหยุดใช้งานองค์ประกอบใดก็ตามของ Add-to Link (ค) ชื่อเว็บไซต์ของคุณและเครื่องหมายการค้าและโลโก้อื่นๆ ต้องปรากฏอย่างน้อยชัดเจนเป็นเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของ Foursquare ใน Add-to Link (ง) คุณไม่สามารถแสดง Add-to Link แบบที่แสดงเป็นนัยให้เป็นการเชื่อมโยง การอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนโดย Foursquare (จ) คุณไม่สามารถแสดง Add-to Link บนเว็บไซต์ใดก็ตามที่ดูหมิ่น Foursquare หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ล่วงล้ำทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ของ Foursquare หรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดก็ตาม (ฉ) คุณไม่สามารถวาง Add-to Link บนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่จะละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถ้าลงประกาศบนบริการ (ช) คุณไม่สามารถแสดง Add-to Link แบบที่ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงอย่างสำเร็จกับบริการหรือการกำหนดทิศทางไปยังบริการใหม่ และ (ซ) คุณไม่สามารถแทรกหน้ากลาง หน้าสแปลชหรือเนื้อหาอื่นระหว่าง Add-to Link และบริการได้

เงื่อนไขพิเศษสำหรับหน้า

หากคุณมี “หน้า” บนบริการ แสดงว่าคุณยอมรับสิ่งต่อไปนี้ด้วย

 • หน้าเป็นโปรไฟล์พิเศษที่สามารถใช้โปรโมทธุรกิจหรือองค์กรหรือความพยายามทางการค้า การเมืองหรือการกุศลเท่านั้น (รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร การรณรงค์ทางการเมือง วงดนตรี และผู้มีชื่อเสียง)
 • คุณสามารถจัดการหน้าหนึ่งได้ถ้าคุณเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่คุณพูดถึงในหน้านั้น
 • เนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์บนหน้านั้นจผู้ใช้บริการจะสามารถดูได้ทุกคน
 • คุณไม่สามารถแสดงเนื้อหาบนหน้าของคุณที่เป็นโฆษณาหรือเนื้อหาที่อาจถูกตีความเป็นโฆษณาได้
 • คุณไม่สามารถสร้างเงื่อนไขนอกเหนือจากที่ระบุในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เพื่อควบคุมการใช้หน้าที่คุณบริหารจัดการ
 • หน้าของคุณจะไม่ถูกใช้เป็นหลักหรือในภายหลังเพื่อการโปรโมทหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์หรือบุหรี่ อาวุธ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ที่ผู้เยาว์ซื้อและใช้อย่างถูกกฎหมายไม่ได้
 • คุณจะไม่ชี้นำหน้าของคุณหรือเนื้อหาใดก็ตามบนหน้าของคุณไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี
 • หากคุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ คุณจะให้ข้อมูลดังกล่าวสำหรับเป้าหมายการทำธุรกิจภายในของคุณที่เชื่อมโยงกับการใช้บริการของคุณ และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Foursquare
 • คุณจะไม่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ผู้ใช้ “ถูกใจ” หน้าของคุณ
 • คุณมีหน้าที่ตรวจให้แน่ใจว่าหน้าของคุณ รวมถึงเนื้อหาใดก็ตามที่คุณโพสต์บนหน้าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมทั้งเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และกฎการโฆษณา การตลาด ความเป็นส่วนตัวหรือที่ควบคุมตัวเองที่บังคับใช้ในอุตสาหกรรมของคุณ

ข้อกำหนดพิเศษสำหรับสถานที่ที่ได้รับการยืนยัน

ถ้า คุณเป็นตัวแทนที่ได้รับการยืนยันของสถานที่หนึ่ง คุณยังตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขว่าด้วยสถานที่ของ Foursquare

เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้พัฒนา

ถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาหรือผู้ปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นหรือบริการที่ใช้อินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่นของ Foursquare แสดงว่าคุณยินยอมตามนโยบายแพลตฟอร์มและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน API ของ Foursquare

ด้วย

เว็บไซต์และบริการของบุคคลอื่น

บริการอาจอนุญาตให้คุณเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ บริการ หรือทรัพยากรอื่นๆ บนอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ บริการหรือทรัพยากรอื่นๆ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์นั้น เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลอื่น คุณกระทำการดังกล่าวโดยมีความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Foursquare และคุณยอมรับว่า Foursquare ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา หน้าที่ ความถูกต้อง ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสมหรือองค์ประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าวอื่นๆ การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้เป็นแสดงการสนับสนุนโดย Foursquare เป็นนัยหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติการของ Foursquare คุณยังยอมรับและตกลงว่า Foursquare จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมที่เกิดจากหรืออ้างว่าเกิดจากหรือเป็นผลมาจากหรือที่เชื่อมโยงกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บนหรือผ่านเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว

การยุติ

Foursquare สามารถยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งและ/หรือ Add-to Link ของคุณได้ตลอดเวลา โดยมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุ มีการแจ้งหรือไม่มีการแจ้ง มีผลทันที ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสียสิทธิหรือการทำลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณทั้งหมด ถ้าคุณต้องการยุติบัญชีของคุณสามารถทำได้โดยการทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่จ่ายในที่นี้ ข้อกำหนดทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งโดยธรรมชาติจะคงอยู่หลังการยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ ข้อกำหนดการเป็นเจ้าของ การรับประกัน การปฏิเสธการรับผิด ค่าปรับและการจำกัดการรับผิด

การปฏิเสธการรับประกัน

ยกเว้นขอบเขตที่กฎหมายกำหนด Foursquare ไม่มีความสัมพันธ์พิเศษหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกับคุณ คุณยอมรับว่า Foursquare ไม่สามารถควบคุมและไม่มีหน้าที่กระทำการใดๆ เกี่ยวกับว่าผู้ใช้คนใดสามารถเข้าถึงการบริการ คุณเข้าถึงเนื้อหาใดผ่านทางบริการ เนื้อหานั้นมีผลใดต่อคุณ คุณจะตีความหรือใช้เนื้อหาอย่างไร หรือคุณจะกระทำการใดหลังได้เห็นเนื้อหา

คุณปลดปล่อย Foursquare จากการรับผิดต่อการที่คุณได้รับหรือไม่ได้รับเนื้อหาผ่านบริการ บริการอาจมีหรือนำคุณไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่บางคนอาจเห็นว่าน่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม Foursquare ไม่รับรองใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือที่เข้าถึงได้ผ่านบริการ และ Foursquare จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านบริการ

คุณปลดปล่อยเราจากการรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้คนอื่น คุณเข้าใจว่าเราไม่คัดกรองผู้ใช้ในแบบใดก็ตาม และเราไม่ซักถามพื้นเพของผู้ใช้หรือพยายามยืนยันพื้นเพหรือคำกล่าวของพวกเขา เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ ชดเชย ที่เป็นผลตามมาและ/หรือที่บังเอิญที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคุณหรือคนอื่นที่เชื่อมโยงกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การบาดเจ็บทางกาย การทุกข์ทางอารมณ์และความเสียหายอื่นใดที่เป็นผลมาจากการสื่อสารหรือการพบกับผู้ใช้หรือบุคคลที่คุณอาจพบผ่านบริการ ดังนั้นคุณจึงตกลงที่จะให้ความระมัดระวังและใส่ใจอย่างยิ่งในการโต้ตอบกับบุคคลที่คุณติดต่อด้วยผ่านบริการโดยเฉพาะเมื่อคุณตัดสินใจพบบุคคลดังกล่าวแบบตัวต่อตัว ตัวอย่างเช่นภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามคุณไม่ควรให้ข้อมูลด้านการเงินของคุณ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีธนาคาร) แก่บุคคลอื่น

เว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและ Add-to-Link ถูกจัดหาแบบ “ตามที่เป็น” “ตามที่มีอยู่” และถูกจัดหาโดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ก็ตาม แบบชัดเจนหรือเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ การรับประกันกรรมสิทธิ์แบบเป็นนัย การไม่ล่วงล้ำ การสามารถขายได้และความเหมาะสมสำหรับเป้าหมายเฉพาะ และการรับประกันใดก็ตามที่บอกเป็นนัยโดยการกระทำหรือการใช้การค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

Foursquare และผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน ผู้จัดหา หุ้นส่วนและผู้จัดหาเนื้อหาไม่รับประกันว่า (ก) บริการจะปลอดภัยและมีอยู่ที่ช่วงเวลาหนึ่งหรือตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง (ข) ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดก็ตามจะถูกแก้ไข (ค) เนื้อหาใดก็ตามหรือซอฟ์ทแวร์ที่มีอยู่ที่หรือผ่านบริการนั้นไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น หรือ (ง) ผลของการใช้บริการจะตรงกับข้อกำหนดของคุณ การใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและ Add-to-Link ของคุณนั้นอยู่ที่ความเสี่ยงของคุณคนเดียวเท่านั้น บางรัฐ/ประเทศไม่อนุญาตการจำกัดการรับประกันเป็นนัย ดังนั้นการจำกัดด้านบนอาจใช้ไม่ได้กับคุณ

การชดใช้ค่าสินไหม

คุณจะปกป้อง ชดใช้ค่าสินไหมและไม่ทำให้เกินอันตรายแก่ และป้องกัน Foursquare บริษัทในสังกัดและพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้อำนวยการ ผู้จัดหาและตัวแทนของบริษัทในสังกัดของ Foursquare จากการสูญเสีย ต้นทุน การกระทำ การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงต้นทุนทางกฎหมายที่สมเหตุผล) หรือการรับผิด ที่เกิดขึ้นจากหรือสัมพันธ์กับการใช้หรือการใช้ในทางผิด หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา Add-to Link หรือจากการส่งในฐานะผู้ใช้ของคุณ การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการล่วงล้ำโดยคุณ หรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณ ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นของบุคคลหรือองค์กรใดก็ตาม (ยกเว้นตามขอบเขตที่ศาลของขอบเขตอำนาจที่มีสิทธิระบุว่าการเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำหรือการลบ Foursquare) Foursquare สงวนสิทธิในการปกป้องและควบคุมเนื้อหาใดก็ตามที่ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องชดใช้ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะช่วยและร่วมมือกับ Foursquare ในการทำการปกป้องใดก็ตามที่มีอยู่

ขีดจำกัดของการรับผิด

การรับผิดของ Foursquare ทั้งหมด ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้จัดหา หรือผู้จัดหาเนื้อหาของบริษัทที่เกิดจากการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา สิ่งที่ผู้ใช้ส่ง หรือ Add-to-Link ถูกแยกอย่างชัดเจนตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ยกเว้นหากศาลของขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าการรับผิดของ Foursquare ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้จัดหา หรือผู้จัดหาเนื้อหา (หากมี) ได้เกิดขึ้น การรับผิดทั้งหมดดังกล่าวจะจำกัดรวมกันอยู่ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (100 ดอลลาร์)

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Foursquare ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้จัดหา หรือผู้จัดหาเนื้อหาของบริษัทจะไม่รับผิดภายใต้สัญญา การละเมิด การรับผิดเคร่งครัด การละเลย หรือทฤษฏีทางกฎหมายหรือที่เทียบเท่ากันอื่น หรืออื่นๆ (และไม่ว่า Foursquare ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้จัดหา หรือผู้จัดหาเนื้อหาของบริษัทได้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียหรือการเสียหายดังกล่าวก่อนหน้านั้นหรือไม่) เกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา สิ่งที่ผู้ใช้ส่งหรือ Add-to-Link สำหรับ:

 • การสูญเสียหรือการเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลตามมา
 • การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดการณ์
 • การสูญเสียรายได้
 • การสูญเสียจากเจตนาดี
 • การสูญเสียข้อมูล
 • การสูญเสียเงินเก็บที่คาดการณ์
 • ค่าใช้จ่ายที่เสียไปหรือค่าจัดซื้อสินค้าหรือบริการทดแทน

ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแยกหรือจำกัดการรับผิดของคุณเกี่ยวกับค่าปรับที่คุณได้รับภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตการจำกัดหรือการแยกการรับผิดหรือความเสียหายที่เกิดโดยบังเอิญหรือเป็นผลตามมา ดังนั้นการจำกัดหรือการแยกด้านบนอาจใช้กับคุณไม่ได้ ในกรณีดังกล่าว การรับผิดของ Foursquare จะจำกัดอยู่ที่ขอบเขตเต็มที่ที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและ/หรือออสเตรเลีย ไม่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการแยกหรือจำกัดการรับผิดของเราหรือของคุณ (หากมี) เกี่ยวกับ:

 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการละเลยของเราหรือของคุณ (หากเหมาะสม)
 • การหลอกลวง (รวมถึงการให้ข้อมูลหลอกลวง) การขโมยหรือกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ หรือ
 • การทำผิดข้อผูกพันที่ระบุไว้เป็นนัยในมาตรา 12 ของกฎหมายการขายสินค้าปี 1979 หรือมาตรา 2 ของกฎหมายการจัดหาสินค้าและบริการปี 1982

กฎหมายที่ควบคุม

เงื่อนไขการใช้งานและประกาศรูปแบบพิมพ์เหล่านี้ที่ให้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าถึงได้ในการดำเนินคดีทางศาลหรือการบริหารตามหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ตามขอบเขตเดียวกันและเป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสร้างและรักษาเบื้องต้นในรูปแบบสิ่งพิมพ์ คุณและ Foursquare ตกลงว่าสาเหตุของการกระทำที่เกิดจากหรือที่สัมพันธ์กับบริการต้องเริ่มภายในหนึ่ง (1) ปีหลังสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกยกเลิกอย่างถาวร

บันทึก สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA และ/หรือออสเตรเลีย ข้อกำหนดในกฎหมายตุลาการและบริหารจะมีผลบังคับใช้:

 • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกควบคุมและอ้างถึงตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ยกเว้นข้อขัดแย้งของข้อบังคับในกฎหมาย และสหรัฐอเมริกา สำหรับเป้าหมายทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ฝ่ายต่างๆ ยินยอมตามขอบเขตเฉพาะหรือสถานที่ในศาลรัฐบาลกลางหรือศาลรัฐสหรัฐที่อยู่ในเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก ไม่อนุญาตให้มีการใช้บริการในเขตอำนาจที่ไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหัวข้อนี้ ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในนามหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐที่ไม่สามารถยอมรับกฎหมายที่ควบคุม มาตราเขตอำนาจหรือสถานที่ด้านบนอย่างถูกกฎหมาย มาตราเหล่านั้นก็ไม่บังคับใช้กับคุณ แต่เงื่อนไขเหล่านี้และการกระทำใดก็ตามเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (โดยไม่มีการอ้างถึงข้อขัดแย้งของกฎหมาย) และเมื่อไม่มีกฎหมายรัฐบาลกลางและตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลาง กฎหมายรัฐนิวยอร์ก (ยกเว้นการเลือกกฎหมาย)

เมื่อพิจารณาผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA และ/หรือออสเตรเลียเท่านั้น ข้อบังคับของกฎหมายที่ควบคุมจะบังคับใช้

 • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดก็ตามที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับกฎหมายดังกล่าวจะถูกควบคุมและอ้างถึงตามกฎหมายของอังกฤษ ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดก็ตามที่เกิดจากหรือสัมพันธ์กับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเป็นไปตามเขตอำนาจเฉพาะของศาลอังกฤษที่ฝ่ายต่างๆ ต้องปฏิบัติอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้

การใช้ของรัฐบาล

การใช้ การทำซ้ำ การผลิตซ้ำ การเปิดตัว การปรับเปลี่ยน การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรือวิดเจ็ตมีขีดจำกัดตามตามระเบียบการจัดหาของรัฐบาลกลางที่ใช้กับหน่วยงานพลเมืองและระเบียบการจัดหาของรัฐบาลกลางฝ่ายกลาโหมตามที่ใช้กับหน่วยงานทหาร ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรือวิดเจ็ตใดๆ ก็ตามดังกล่าวเป็น “สิ่งของทางการค้า” “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงการค้า” และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงการค้า” ตามข้อกำหนดดังกล่าว การใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น หรือวิดเจ็ตใดๆ ก็ตามดังกล่าวจะได้รับการควบคุมโดยเงื่อนไขการใช้เหล่านี้เท่านั้น

การรวมและความรุนแรง

เงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Foursquare ว่าด้วยบริการและการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา การส่งของผู้ใช้หรือ Add-to Link และแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นทางปากเปล่า เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณและ Foursquare ว่าด้วยเรื่องเว็บไซต์ ถ้าข้อกำหนดใดก็ตามของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกพบว่าบังคับใช้ไม่ได้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดและลบจนถึงขอบเขตต่ำสุดที่จำเป็นเพื่อให้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้เต็มที่อยู่ การที่ฝ่ายใดก็ตามไม่สามารถใช้สิทธิที่จัดหาในที่นี้ได้จะไม่ถูกพิจารณาเป็นการสละสิทธิเพิ่มเติมที่ระบุด้านล่าง การสละสิทธิการปฏิบัติตามในบางกรณีไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิการปฏิบัติตามในอนาคต เพื่อให้การสละสิทธิการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้มีข้อผูกมัด Foursquare ต้องแจ้งการสละสิทธิดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณทราบผ่านทางหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้

Foursquare สงวนสิทธิด้วยดุลยพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่เงื่อนไขการใช้เหล่านี้ หรือหยุดให้บริการ (รวมถึงโดยไม่มีขีดจำกัด สถานะว่างของคุณลักษณะ ฐานข้อมูลหรือเนื้อหาใดก็ตาม) เมื่อใดก็ตามโดยการลงประกาศข้อความแจ้งบนเว็บไซต์หรือโดยการส่งการแจ้งผ่านบริการหรืออีเมล Foursquare ยังอาจตั้งขีดจำกัดคุณสมบัติและบริการบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งหรือไม่ต้องรับผิด คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การใช้บริการของคุณต่อไปหลังการประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

ผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA ที่ต้องการได้รับบริการและหรือให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมา และ/หรือให้บริการหรือเข้าถึงเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้ดังกล่าวอาจมีสิทธิยกเลิกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ภายใต้กฎระเบียบของยุโรปว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าทางไกล (97/7/EC) ("กฎระเบียบ") ภายใน 7 วันหลังยอมรับเงื่อนไขการใช้งานถึงขอบเขตที่สิทธิดังกล่าวบังคับใช้ภายใต้กฎระเบียบต่อผู้ใช้ดังกล่าว เว้นแต่สิทธิดังกล่าวในการยกเลิกมีผลบังคับใช้ สิทธิดังกล่าวจะไม่มีผลตั้งแต่เวลาที่มีการใช้บริการจริง และ/หรือการจัดหาการส่งข้อมูลของผู้ใช้ และ/หรือการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาผ่านเว็บไซต์โดยผู้ใช้ดังกล่าว

เบ็ดเตล็ด

Foursquare จะไม่รับผิดต่อการล้มเหลวในการทำข้อผูกพันที่ระบุด้านล่าง เมื่อการล้มเหลวดังกล่าวเป็นผลมาจากสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ Foursquare รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการล้มเหลวหรือการลดระดับทางกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสาร (เช่นการแทรกแซง “สาย-เสียง”) เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นส่วนบุคคลสำหรับคุณ และคุณจะมอบหมาย โอน หรือให้คนอื่นต่อไม่ได้ยกเว้นเมื่อคุณได้รับการยินยอมจาก Foursquare ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร Foursquare สามารถมอบหมาย โอน หรือให้สิทธิ์หรือข้อผูกพันของบริษัทที่ระบุในที่นี้โดยไม่มีการยินยอมได้ หน่วยงาน หุ้นส่วน การร่วมทุน หรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานไม่สามารถถูกสร้างอันเป็นผลมาจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และฝ่ายใดก็ตามไม่มีสิทธิประเภทใดก็ตามในการผูกมัดอีกฝ่ายในแบบใดก็ตาม

หากไม่ระบุเป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การแจ้งทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถูกพิจารณาว่าได้ให้แล้วอย่างเหมาะสมเมื่อได้รับ ถ้าการจัดส่งหรือการส่งให้ถึงตัวโดยไปรษณีย์ได้รับการรับรองหรือลงทะเบียน มีการขอใบแจ้งการรับคืน เมื่อการรับได้รับการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าส่งทางแฟกซ์หรืออีเมล หรือวันหลังจากที่ส่ง ถ้าส่งเพื่อการจัดส่งในวันถัดไปโดยบริการจัดส่งข้ามคืนที่เป็นที่ยอมรับ

สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA และหรือออสเตรเลีย และเมื่อพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการใช้เว็บไซต์ บริการ เนื้อหา การส่งของผู้ใช้หรือ Add-to Link ไม่ว่าอะไรก็ตามในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าให้สิทธิหรือผลประโยชน์แก่บุคคลใดก็ตามนอกเหนือจากเราและคุณ (และผู้รับสิทธิต่อหรือผู้ได้รับมอบหมายของเราและของคุณ) หรือให้สิทธิแก่บุคคลอื่นในการบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามในที่นี้ และเราและคุณตกลงว่าเราไม่มีเจตนาให้ข้อกำหนดใดก็ตามของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้บังคับใช้ได้โดยบุคคลอื่นตามกฎหมายสัญญา (สิทธิของบุคคลอื่น) ปี 1999

ภาษา

เมื่อ Foursquare ให้คำแปลจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณตกลงว่าการแปลที่จัดหาให้คุณนี้มีเป้าหมายเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และข้อกำหนดเหล่านี้ในภาษาอังกฤษจะควบคุมความสัมพันธ์ของคุณกับ Foursquare

ถ้ามีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในภาษาอังกฤษกับคำแปล ให้ถือว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

การติดต่อ

คุณสามารถติดต่อ Foursquare ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้: 50 W 23rd St, 8th Floor, New York, NY 10010

มีผล วันที่: 29 มกราคม 2013