นโยบายการส่งไอเดียที่ไม่ได้ร้องขอของ foursquare

Foursquare Labs, Inc. ("Foursquare") หรือพนักงานของบริษัทคนใดก็ตามไม่ยอมรับหรือพิจารณาไอเดียที่ไม่ได้ร้องขอ ซึ่งรวมถึงไอเดียสำหรับแคมเปญโฆษณาใหม่ โปรโมชั่นใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีใหม่หรือที่มีการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการ เนื้อหา แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งไอเดียใดๆ ที่เราไม่ได้ร้องขอ รวมถึงต้นฉบับงานศิลปะสร้างสรรค์ คำแนะนำ หรืองานอื่นใด ("ข้อมูลที่ส่งมา") ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ มายัง Foursquare หรือพนักงานของบริษัท วัตถุประสงค์เพียงประการเดียวของนโยบายนี้ก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ Foursquare อาจมีความคล้ายคลึงกับไอเดียที่ส่งมายัง Foursquare ในกรณีที่เราได้ร้องขอไม่ให้คุณส่งไอเดียใดๆ มาให้เราแล้ว แต่คุณยังคงส่งมา เราจะใช้เงื่อนไขต่อไปนี้กับสิ่งที่คุณส่งมา ไม่ว่าจดหมายของคุณจะระบุไว้อย่างไรก็ตาม

เงื่อนไขการส่งความคิด

การส่งความคิดใดก็ตามถึงเราแสดงว่าคุณตกลงว่า (1) การส่งและเนื้อหาของการส่งนั้นจะเป็นทรัพย์สินของ Foursquare โดยอัตโนมัติและ Foursquare มีสิทธิใช้ข้อความที่คุณส่งมาเพื่อเป้าหมายใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือด้านอื่น โดยไม่ต้องชดเชยหรืออ้างถึงคุณ (2) การส่งของคุณไม่มีข้อมูลลับหรือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น (3) Foursquare จะพิจารณาว่าการส่งไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ (4) Foursquare อาจมีบางอย่างคล้ายกับการส่งที่มีการพิจารณาหรือกำลังพัฒนาอยู่ และ (5) Foursquare จะไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการส่ง สัญญาหรืออื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ข้อผูกพันในการรักษาสิ่งที่คุณส่งมาเป็นความลับ)

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม Foursquare ยินดีรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลายเรื่องของธุรกิจที่มีอยู่ของ Foursquare ถ้าคุณต้องการส่งข้อเสนอแนะของคุณถึงเรา และเราหวังว่าคุณต้องการทำเช่นนั้น เราเพียงขอให้คุณส่งข้อเสนอแนะถึงเราที่feedback@foursquare.com โปรดให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอยู่ของ Foursquare อย่ารวมความคิดใดก็ตามที่นโยบายของ Foursquare ไม่อนุญาตให้บริษัทยอมรับหรือพิจารณา นี่เป็นอีกหนึ่งทางที่ Foursquare สามารถเรียนรู้วิธีการตามความต้องการของคุณให้ดีที่สุด ข้อเสนอแนะใดก็ตามที่คุณส่งถึง Foursquare หรือพนักงานของบริษัทจะถูกพิจารณาว่าไม่เป็นความลับ Foursquare จะมีสิทธิใช้ข้อเสนอแนะนั้นอย่างไม่จำกัดเพื่อเป้าหมายใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเชิงการค้าหรือไม่ โดยไม่ต้องชดเชยหรือกล่าวอ้างถึงคุณ