PxPixel
UPDATE July 15, 2020: We have updated our Privacy Policy. Our Consumer Services Privacy Policy and Enterprise Services Privacy Policy will become effective on August 20, 2020. If you use our services on or after August 20, 2020, you will have accepted our new policies.
X

อัพเดตล่าสุด: 06/06/17

FOURSQUARE LABS, INC. ข้อตกลงสิทธิ์ในการใช้ API และข้อมูล

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน API และข้อมูล ("ข้อตกลง”) นี้มีผลบังคับต่อการที่คุณเข้าถึงและใช้เนื้อหา เอกสาร รหัส ข้อมูล และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ Foursquare Labs, Inc. (“Foursquare”) จัดให้สำหรับคุณ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) รวมถึงผ่านการใช้อินเตอร์เฟสการเขียนโปรแกรมแอพพลิเคชั่น Foursquare (“API” รวมทั้งเนื้อหา “เนื้อหาของ Foursquare”) ในการใช้เนื้อหาใดก็ตามของ Foursquare แสดงว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้

1. ใครสามารถใช้เนื้อหาของ Foursquare ได้ - เมื่อคุณใช้เนื้อหาของ Foursquare แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้ทำสัญญาผูกมัดกับ Foursquare และจะปฏิบัติตามสัญญานี้ นโยบายแพลตฟอร์ม Foursquare และกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด หากคุณใช้เนื้อหาของ Foursquare ในนามบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานอื่น คุณและหน่วยงานนั้น (รวมเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาต”) รับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้มอบการอนุญาตและสิทธิทั้งหมดที่ระบุในข้อกำหนดเหล่านี้และผูกมัดหน่วยงานนั้นเข้ากับข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของหน่วยงานนั้น เนื้อหาของ Foursquare บางส่วนอาจเป็นรหัสที่คุณรวมเข้าในแอพพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ได้รับอนุญาต (“บริการของผู้ได้รับอนุญาต”) ที่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานสามารถทำงานได้ คุณตกลงว่าเราอาจปรับปรุงเนื้อหาของ Foursquare เหล่านั้น และข้อตกลงนี้จะมีผลกับการปรับปรุงดังกล่าว

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน (ไม่ใช่สิทธิ์การใช้งานสำหรับองค์กร) Foursquare ให้คุณเข้าถึงเนื้อหาของ Foursquare ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากแอพพลิเคชั่นของคุณ: (ก.) ไม่ได้เป็นแบบเฉพาะ (ข.) ให้บริการแบบสาธารณะ (ค.) ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือการสมัครใช้งาน (ง.) ไม่เกินขีดจำกัดการโทรต่อวัน และ (จ.) หรือตามปกติแล้วไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หากแอพพลิเคชั่นของคุณไม่ตรงกับเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับองค์กร

3. การให้สิทธิ์ ตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้และ นโยบายแพลตฟอร์มของผู้ได้รับอนุญาต Foursquare ให้สิทธิ์แก่ผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นสิทธิ์แบบไม่เฉพาะ เพิกถอนได้ ห้ามส่งต่อสิทธิ์ ห้ามถ่ายโอนในการดาวน์โหลดและการใช้เนื้อหาของ Foursquare เพื่อ (ก.) พัฒนา นำไปใช้ และรวมกับบริการของผู้ได้รับอนุญาตและ (ข.) ใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง แสดง และประกาศเนื้อหาของ Foursquare เป็นส่วนหนึ่งของบริการของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถติดตั้งหรือใช้เนื้อหาของ Foursquare เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Foursquare เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่ใช้เนื้อหาของ Foursquare เพื่อเชื่อมโยงกับหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาใดก็ตามที่สร้าง โปรโมท หรือใช้เพื่อจุดประสงค์หลักในการจัดการกับสปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมหรือโค้ดอันตรายอื่นๆ หรือสินค้าปลอม สิ่งของที่ถูกห้ามนำเข้าสหรัฐ การส่งอีเมลที่ไม่ได้มีการร้องขอจำนวนมาก ("สแปม") ข้อเสนอการตลาดหลายชั้น เนื้อหาแสดงความเกลียดชัง การแฮก/การตรวจตรา/การสกัดกั้น/อุปกรณ์แยกชิ้นส่วน เนื้อหาหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง ลามก โป๊ เป็นอันตรายหรือน่ารังเกียจ การค้าประเวณี ส่วนต่างๆ ของร่างกายและของเหลวจากร่างกาย ผลิตภัณฑ์ที่ถูกขโมย หรือของที่ใช้สำหรับการโจรกรรม ดอกไม้ไฟ ระเบิดและวัตถุอันตราย บัตรประจำตัวประชาชน ของของตำรวจ การพนัน บริการจากมืออาชีพที่ควบคุมโดยกฎหมายการอนุญาตจากภาครัฐสิทธิ สิ่งของที่โอนไม่ได้ เช่น ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วเข้างานต่างๆ อาวุธและสินค้าเบ็ดเตล็ด การควบคุมยานพาหนะอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง เครื่องบินหรืออุปกรณ์เชิงกลอื่นๆ การจัดการการส่งของหรือกลุ่มรถโดยสาร หรือเป้าหมายด้านความฉุกเฉินหรือการช่วยชีวิต สำหรับบริการของผู้ได้รับอนุญาตที่ให้แนวทางของเส้นทางตามเวลาจริง ผู้ได้รับอนุญาตต้องมีข้อตกลงการใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ขั้นปลายซึ่งรวมไปถึงข้อความดังต่อไปนี้: การใช้แอพพลิเคชั่นนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง ข้อมูลสถานที่อาจไม่ถูกต้อง

4. สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ระหว่าง Foursquare และผู้ได้รับอนุญาต เนื้อหาของ Foursquare รวมถึงเนื้อหาใดก็ตามและเนื้อหาทั้งหมดที่จัดหา รวบรวม และ/หรือได้มาผ่าน API (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผู้ใช้ที่ได้จาก API หรือที่ส่งไปยัง API) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Foursquare แต่เพียงผู้เดียว และได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้

5. ข้อจำกัดอื่นๆ หากไม่มีการอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือ ผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถ (ก.) คัดลอก เช่า ปล่อยเช่า ขาย โอน มอบหมาย โอนสิทธิ์ต่อ แยกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแยกส่วน (ยกเว้นขอบเขตที่จำกัดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตชัดเจน) ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา Foursquare (ข.) หรือใช้เนื้อหาของ Foursquare ในนามของบุคคลอื่น หรือ (ค.) ออกแบบหรืออนุญาตให้หยุดการบริการของผู้ได้รับอนุญาต ล้มล้างหรือแทรกแซงการสื่อสารที่ Foursquare นำมาใช้กับผู้ใช้ท้ายสุด คณะกรรมการลงความเห็นชอบ การตั้งค่าผู้ใช้ การแจ้งเตือน การเตือน หรือการชอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่มีเจตนาแจ้งผู้ใช้ท้ายสุดว่าข้อมูลผู้ใช้หรือข้อมูลสถานที่ของเขาหรือเธอกำลังถูกรวบรวมหรือใช้ หรือมีเจตนารับการเห็นชอบเพื่อรวบรวมหรือหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว Foursquare สงวนสิทธิ์ชัดเจนในการจำกัดจำนวนและ/หรือความถี่ของการขอ API ตามดุลยพินิจของบริษัท

6. การแก้ไขข้อตกลงนี้ Foursquare สงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการแก้ไขข้อตกลงนี้ และ/หรือนโยบายแพลตฟอร์ม Foursquare แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทำได้ทุกเมื่อโดยการประกาศใน developer.foursquare.com คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความคุ้นเคยกับการแก้ไขดังกล่าว การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลเมื่อโพสต์หรือลงประกาศครั้งแรกและการที่ผู้ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาของ Foursquare หลังการประกาศนั้นแสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงตามที่มีการแก้ไข

7. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน เนื้อหาของ FOURSQUARE ถูกจัดหาให้แบบ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ยกเว้นขอบเขตตามที่กฎหมายซึ่งบังคับใช้ได้กำหนดไว้ FOURSQUARE และผู้ขายของบริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดเจนและโดยนัย หรือตามกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาของ FOURSQUARE รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันเป็นนัยหรือความสามารถขายสินค้าได้ ความถูกต้อง ผลของการใช้ ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ต่อเป้าหมายเฉพาะ กรรมสิทธิ์ การแทรกแซงความสงบสุข และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ หรือทั้งหมด นอกจากนี้ FOURSQUARE ยังปฏิเสธการรับประกันว่าการที่ผู้ได้รับอนุญาตใช้เนื้อหาของ FOURSQUARE นั้นจะเป็นไปอย่างราบเรียบ ไม่ชะงัก หรือไม่มีข้อผิดพลาด

8. การสนับสนุนและการอัพเกรด ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ได้รับอนุญาตในการสนับสนุนเนื้อหาของ Foursquare เว้นแต่ว่าผู้ได้รับอนุญาตทำการจัดการแยกกับ Foursquare และจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนดังกล่าว การสนับสนุนใดก็ตามที่ Foursquare จัดหาให้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ตามที่มีการปรับเปลี่ยนโดยข้อตกลงการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

9. การจำกัดการรับผิด ไม่ว่าการเยียวยาที่ระบุไว้ในที่นี้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลักหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้น และยกเว้นการบาดเจ็บทางกาย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม FOURSQUARE หรือผู้ขายของบริษัทจะไม่รับผิดต่อผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นใดก็ตามภายใต้การละเมิด สัญญา การละเลย ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือที่เทียบเท่าสำหรับ (ก.) การสูญเสียผลกำไร การสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูล การทำงานล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความเสียหายอันเป็นผลตามมาพิเศษ ในทางอ้อม ที่เป็นเหตุบังเอิญ หรือที่ตามมาประเภทใดก็ตามที่เกิดจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาของ FOURSQUARE หรือ (ข.) ความเสียหายใดๆ ที่รวมกันเกินห้าร้อยดอลลาร์ (500.00 ดอลลาร์) ถึงแม้ FOURSQUARE จะได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวจะคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม การร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่สัมพันธ์กับข้อตกลงนี้ต้องได้รับการแจ้งภายในหนึ่ง (1) ปี นับจากที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้น นอกจากนี้ FOURSQUARE ยังปฏิเสธการรับผิดใดๆ ก็ตามของผู้ขายของบริษัท

10. ค่าชดเชย ผู้ได้รับอนุญาตตกลงว่า Foursquare จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อการใช้ที่ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการกับเนื้อหาของ Foursquare ผู้ได้รับอนุญาตจะจ่ายค่าชดเชยและไม่เอาผิดกับ Foursquare สำหรับการเรียกร้อง ความเสียหาย การรับผิด ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดจากการใช้เนื้อหา Foursquare ของผู้ได้รับอนุญาต

11. ระยะเวลาและการสิ้นสุด ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถูกยุติตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถยุติสัญญานี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามหรือไม่มีเหตุผลใดก็ได้ แต่ไม่จำกัดว่า หากผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงนี้ การยุติข้อตกลงนี้จะเป็นการยุติสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย เมื่อยุติข้อตกลงนี้แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ผู้ได้รับอนุญาตจะหยุดใช้ ทำลาย และลบเนื้อหาของ Foursquare (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด) ออกจากคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดไดรฟ์ เครือข่าย และสื่อการจัดเก็บอย่างอื่น และจะยืนยันกับ Foursquare ว่าได้กระทำการดังกล่าวแล้ว Foursquare จะมีสิทธิ์สอบสวนและตรวจสอบอุปกรณ์ของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อยืนยันการดำเนินการดังกล่าว ส่วนที่ 8 ถึง 13 และสิทธิ์สะสมทั้งหมดในการชำระเงินจะยังคงมีอยู่หลังข้อตกลงนี้ยุติลงแล้ว

12. การใช้ของรัฐบาล หากผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน แผนก หรือองค์กรอื่นของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ("รัฐบาล") การใช้ การเลียนแบบ การทำซ้ำ การเปิดตัว การปรับเปลี่ยน การเปิดเผย หรือการโอนเนื้อหาของ Foursquare จะจำกัดตามระเบียบการซื้อของรัฐบาลกลางตามที่บังคับใช้กับหน่วยงานที่เป็นพลเมือง และระเบียบเสริมว่าด้วยการซื้อของรัฐเพื่อปกป้องประเทศตามที่บังคับใช้กับหน่วยงานทหาร เนื้อหาของ Foursquare เป็น "รายการการค้า" "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" ตามข้อกำหนดดังกล่าว การใช้เนื้อหาของ Foursquare โดยรัฐบาลจะถูกกำกับดูแลตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เท่านั้น

13. การควบคุมการส่งออก ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออกและข้อจำกัดและระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ กระทรวงการคลัง ("OFAC") หรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่สหรัฐหรือต่างประเทศ และผู้ได้รับอนุญาตจะต้องไม่ส่งออกหรืออนุญาตให้มีการส่งออกหรือส่งออกซ้ำเนื้อหาของ Foursquare ที่ฝ่าฝืนข้อจำกัด กฎหมาย หรือระเบียบใดก็ตามดังกล่าว โดยการดาวน์โหลดหรือใช้เนื้อหาของ Foursquare แสดงว่าผู้ได้รับอนุญาตยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้และรับรองและรับประกันว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่อยู่ใน และภายใต้การควบคุมของ หรือเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศต้องห้าม

14. เบ็ดเตล็ด หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้ตกลงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษณ์ โดยที่ทั้งสองฝ่ายเซ็นเห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาของ Foursquare ข้อตกลงนี้และนโยบายแพลตฟอร์ม Foursquare จะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับอนุญาตและ Foursquare เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงในที่นี้ และมีผลเหนือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือคำพูดใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวถึงในที่นี้ ข้อตกลงและข้อพิพาทใดก็ตามที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการตีความจะถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้กับข้อตกลงระหว่างผู้พำนักในนิวยอร์กที่ทำสัญญากันและจะดำเนินการในนิวยอร์กโดยผู้พำนักสองรายในนิวยอร์ก และไม่อ้างถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขายสินค้าข้ามประเทศ หากไม่มีขอบเขตที่ Foursquare ระบุเป็นอย่างอื่น การฟ้องร้องหรือการพิจารณาคดีใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ต้องถูกนำไปพิจารณาในศาลรัฐบาลกลางในเขตตอนใต้ของนิวยอร์กหรือในศาลแห่งรัฐในนิวยอร์ก เคาน์ตี้ รัฐนิวยอร์ก และแต่ละฝ่ายจะต้องส่งการฟ้องร้องและการพิจารณาคดีดังกล่าวไปยังเขตอำนาจศาลหรือตำแหน่งที่ตั้งของศาลดังกล่าว ฝ่ายที่ชนะในการดำเนินการใดก็ตามที่เกิดจากข้อตกลงนี้จะได้รับเงินสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าทนาย ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดย Foursquare เท่านั้น หากมีการพิจารณาว่าข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกปรับเปลี่ยนเท่าที่จำเป็นจนสามารถทำให้บังคับใช้ได้เท่านั้น การที่ Foursquare ไม่สามารถกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตหรือบุคคลอื่นผิดข้อตกลงไม่ได้แสดงว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเอาผิด และจะไม่จำกัดสิทธิ์ของ Foursquare ในการทำผิดข้อตกลงดังกล่าวหรือการทำผิดข้อตกลงอื่นที่เป็นผลตามมา ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงเฉพาะกับผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นและไม่สามารถมอบหมายหรือโอนไปยังบุคคลอื่นได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการของกฎหมาย การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรืออันเป็นผลมาจากการควบรวบกิจการ หรือการเปลี่ยนการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับอนุญาต) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Foursquare ล่วงหน้า และการกระทำหรือการประพฤติใดก็ตามที่ละเมิดสิ่งที่กล่าวมาจะถือเป็นโฆษะและไม่มีผล Foursquare สงวนสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการมอบหมายข้อตกลงหรือในการมอบหมายข้อผูกพันใดๆ ของสัญญาให้เป็นไปตามนั้น