Rome
จัตุรัสโรมัน is one of Rome.

1. จัตุรัสโรมัน

9.4
(Foro Romano)
Via dei Fori Imperiali, โรม, แคว้นลาซีโอ
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · 458 คำแนะนำและคำวิจารณ์
โคลอสเซียม is one of Rome.

2. โคลอสเซียม

9.4
(Colosseo)
Piazza del Colosseo (Via dei Fori Imperiali), โรม, แคว้นลาซีโอ
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · Celio · 1815 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Foro di Traiano is one of Rome.

3. Foro di Traiano

9.3
Piazza Foro Traiano, โรม, แคว้นลาซีโอ
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · Monti · 33 คำแนะนำและคำวิจารณ์
พิพิธภัณฑ์วาติกัน is one of Rome.

4. พิพิธภัณฑ์วาติกัน

9.0
(Musea Vaticana)
Viale Vaticano, Vatican
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ · Stato della Città del Vaticano · 892 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Fontana dei Quattro Fiumi is one of Rome.

5. Fontana dei Quattro Fiumi

9.6
Piazza Navona, โรม, แคว้นลาซีโอ
น้ำพุ · Parione · 113 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Castel Sant'Angelo is one of Rome.

6. Castel Sant'Angelo

9.4
Lungotevere Castello, โรม, แคว้นลาซีโอ
ปราสาท · Prati · 364 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Ponte Sant'Angelo is one of Rome.

7. Ponte Sant'Angelo

9.4
Ponte Sant'Angelo, โรม, แคว้นลาซีโอ
สะพาน · Ponte · 105 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Villa Doria Pamphilj is one of Rome.

8. Villa Doria Pamphilj

9.3
Villa Doria Pamphili, โรม, แคว้นลาซีโอ
สวนสาธารณะ · Gianicolense · 87 คำแนะนำและคำวิจารณ์