PxPixel
เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการของเราแล้ว นโยบายใหม่ของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2019 การใช้บริการของเราหลังวันที่ 30 กันยายน 2019 หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใหม่เหล่านี้
X

นโยบายเครื่องหมายการค้าของ foursquare LABS, INC.

ตามมารยาทของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เรายินดีที่จะตรวจสอบแบบจำกัดต่อกรณีการร้องเรียนอย่างสมเหตุสมผลของการละเมิดเครื่องหมายการค้า

กระบวนการรายงานการละเมิดเครื่องหมายการค้า

หากต้องการรายงานการเรียกร้องเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า โปรดจัดหาการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางไปรษณีย์ปกติหรืออีเมล) ที่กล่าวถึงรายการที่ระบุด้านล่าง หรือใช้แบบฟอร์มออนไลน์นี้:

  1. ลายเซ็นจริงหรือทางอิเล็กทรอนิคส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตในนามของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
  2. (ก) รายชื่อเครื่องหมายการค้าที่กำลังรายงาน (ข) ประเทศที่เครื่องหมายการค้าเหล่านั้นลงทะเบียนอยู่และ (ค) จัดหาหมายเลขการลงทะเบียนของเครื่องหมายการค้าที่กำลังรายงาน
  3. การระบุเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่ากำลังละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าพยายามขอให้ลบด้วยรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้ Foursquare สามารถหาและยืนยันว่ามีอยู่จริง
  4. ข้อมูล ติดต่อเกี่ยวกับผู้แจ้งรวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลถ้ามี หากคุณไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด โปรดบรรยายความสัมพันธ์ของคุณกับเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  5. คำกล่าวที่รับรองว่าเครื่องหมายการค้าที่กำลังรายงานถูกลงทะเบียนและใช้ก่อนการล่วงล้ำที่ถูกกล่าวหา
  6. คำกล่าวที่แสดงรายละเอียดว่าทำไมการใช้เครื่องหมายการค้าที่กำลังรายงานในเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดจึงสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคเกี่ยวกับแหล่ง ที่มา การเชื่อมโยงหรือการสนับสนุน เมื่อเทียบกับการระบุตำแหน่งที่ตั้ง ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเรียบง่าย หรือการใช้ในแบบที่จะไม่มีแนวโน้มสร้างความสับสน
  7. คำกล่าวที่รับรองว่า (ก) เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ทำการสอบสวนการละเมิด แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ล่วงล้ำที่ถูกกล่าวหา หรือ (ข) เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ติดต่อผู้ละเมิดที่ถูกกล่าวหาที่ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  8. คำกล่าวต่อไปนี้ "ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลในการแจ้งนี้เป็นจริงและถูกต้อง และข้าพเจ้ามีสิทธิกระทำในนามของเจ้าของเครื่องหมายการค้า"
  9. ถ้า ส่งการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร โปรดติดต่อที่อยู่ต่อไปนี้

Foursquare Labs, Inc.
Attn: General Counsel
50 W 23rd St, 8th Floor
New York, NY 10010

เมื่อ foursquare ได้รับข้อมูลที่ร้องขอครบถ้วนแล้ว เราจะพิจารณา (ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ว่าจะดำเนินการถอดถอนสาระสำคัญที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดนั้นออกหรือไม่ นอกจากนั้น ในกรณีที่เหมาะสม (ตามการพิจารณาของ foursquare แต่เพียงผู้เดียว) foursquare จะสิ้นสุดการให้บริการแก่ผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าซ้ำซ้อน ถ้าคุณเชื่อว่าผู้ใช้รายใดเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิ์แบบซ้ำซ้อน โปรดทำตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อติดต่อ foursquare และให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ foursquare สามารถตรวจสอบว่า ผู้ใช้รายนั้นเป็นผู้ละเมิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนจริงหรือไม่