PxPixel
เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการของเราแล้ว นโยบายใหม่ของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2019 การใช้บริการของเราหลังวันที่ 30 กันยายน 2019 หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใหม่เหล่านี้
X
Mezzatorre Resort & Spa

Mezzatorre Resort & Spa

โรงแรม และ สปา
Forio
บันทึก
แชร์
8.6/10
20
คะแนน
รูป57รูปภาพ
Mezzatorre Resort & Spa
Mezzatorre Resort & Spa
มีนาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mezzatorre Resort & Spa เมื่อ 3/15/2014
Mezzatorre Resort & Spa
Mezzatorre Resort & Spa
มีนาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mezzatorre Resort & Spa เมื่อ 3/15/2014
Mezzatorre Resort & Spa
Mezzatorre Resort & Spa
มีนาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mezzatorre Resort & Spa เมื่อ 3/15/2014
Mezzatorre Resort & Spa
Mezzatorre Resort & Spa
มีนาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mezzatorre Resort & Spa เมื่อ 3/15/2014
Mezzatorre Resort & Spa
Mezzatorre Resort & Spa
มีนาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mezzatorre Resort & Spa เมื่อ 3/15/2014
Irina Z.
Irina Z.
พฤษภาคม 1, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Irina Z. เมื่อ 5/1/2013
nathaniel g.
nathaniel g.
มิถุนายน 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย nathaniel g. เมื่อ 6/21/2013
Blaire J.
Blaire J.
มิถุนายน 19
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Blaire J. เมื่อ 6/19/2019
Alexandra N.
Alexandra N.
กันยายน 8, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Alexandra N. เมื่อ 9/8/2018
Andrea D.
Andrea D.
สิงหาคม 31, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Andrea D. เมื่อ 8/31/2018
Andrea D.
Andrea D.
สิงหาคม 30, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Andrea D. เมื่อ 8/30/2018
Andrea D.
Andrea D.
สิงหาคม 30, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Andrea D. เมื่อ 8/30/2018
Andrea D.
Andrea D.
สิงหาคม 28, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Andrea D. เมื่อ 8/28/2018
Julia S.
Julia S.
กันยายน 15, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia S. เมื่อ 9/15/2017
Julia S.
Julia S.
กันยายน 10, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia S. เมื่อ 9/10/2017
Stunning location and superb service. Truly a place to unwind.
Mark M.
Mark M.
กันยายน 6, 2017
Stunning location and superb service. Truly a place to unwind.
Lilia V.
Lilia V.
พฤษภาคม 7, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Lilia V. เมื่อ 5/7/2016
Elena A.
Elena A.
ตุลาคม 5, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Elena A. เมื่อ 10/5/2014
Jacques B.
Jacques B.
กันยายน 6, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Jacques B. เมื่อ 9/6/2014
Lilia V.
Lilia V.
สิงหาคม 7, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Lilia V. เมื่อ 8/7/2014
Megan P.
Megan P.
มิถุนายน 21, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Megan P. เมื่อ 6/21/2014
Anna K.
Anna K.
มิถุนายน 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Anna K. เมื่อ 6/15/2014
Dmitry P.
Dmitry P.
มิถุนายน 2, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Dmitry P. เมื่อ 6/2/2014
Penny L.
Penny L.
พฤษภาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Penny L. เมื่อ 5/15/2014
Студия h.
Студия h.
พฤษภาคม 7, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Студия h. เมื่อ 5/7/2014
Студия h.
Студия h.
พฤษภาคม 7, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Студия h. เมื่อ 5/7/2014
Julia P.
Julia P.
พฤษภาคม 4, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia P. เมื่อ 5/4/2014
Julia P.
Julia P.
พฤษภาคม 4, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia P. เมื่อ 5/4/2014
Julia P.
Julia P.
พฤษภาคม 4, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia P. เมื่อ 5/4/2014
Pavel T.
Pavel T.
ตุลาคม 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Pavel T. เมื่อ 10/14/2013
Katerina P.
Katerina P.
กันยายน 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Katerina P. เมื่อ 9/5/2013
Katerina P.
Katerina P.
กันยายน 4, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Katerina P. เมื่อ 9/4/2013
Katerina P.
Katerina P.
กันยายน 2, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Katerina P. เมื่อ 9/2/2013
Artur V.
Artur V.
กรกฎาคม 10, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Artur V. เมื่อ 7/10/2013
Ekaterina M.
Ekaterina M.
มิถุนายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Ekaterina M. เมื่อ 6/14/2013
liza
liza
พฤษภาคม 22, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย liza เมื่อ 5/22/2013
Marco Z.
Marco Z.
พฤษภาคม 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Marco Z. เมื่อ 5/14/2013
Whatever
Whatever
สิงหาคม 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Whatever เมื่อ 8/24/2012
Gabriella🌹 M.
Gabriella🌹 M.
สิงหาคม 18, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Gabriella🌹 M. เมื่อ 8/18/2012
Birra Z.
Birra Z.
เมษายน 29, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Birra Z. เมื่อ 4/29/2013
Alessandro B.
Alessandro B.
กันยายน 16, 2011
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Alessandro B. เมื่อ 9/16/2011
Mark G.
Mark G.
พฤษภาคม 5, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mark G. เมื่อ 5/5/2012
Ekaterina M.
Ekaterina M.
มิถุนายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Ekaterina M. เมื่อ 6/14/2013
Felix M.
Felix M.
กรกฎาคม 20, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Felix M. เมื่อ 7/20/2012
Студия h.
Студия h.
พฤษภาคม 16, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Студия h. เมื่อ 5/16/2013
Felix M.
Felix M.
สิงหาคม 8, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Felix M. เมื่อ 8/8/2012
Felix M.
Felix M.
สิงหาคม 5, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Felix M. เมื่อ 8/5/2012
Penny L.
Penny L.
พฤษภาคม 12, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Penny L. เมื่อ 5/12/2014
Айя Г.
Айя Г.
กรกฎาคม 18, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Айя Г. เมื่อ 7/18/2012
Mark G.
Mark G.
พฤษภาคม 5, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mark G. เมื่อ 5/5/2012
Birra Z.
Birra Z.
เมษายน 28, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Birra Z. เมื่อ 4/28/2013
Alexandra N.
Alexandra N.
กันยายน 8, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Alexandra N. เมื่อ 9/8/2018
Julia S.
Julia S.
กันยายน 10, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia S. เมื่อ 9/10/2017
Jacques B.
Jacques B.
กันยายน 2, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Jacques B. เมื่อ 9/2/2014
Julia P.
Julia P.
พฤษภาคม 8, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia P. เมื่อ 5/8/2014
Julia G.
Julia G.
กันยายน 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Julia G. เมื่อ 9/21/2013
Mezzatorre Resort & Spa
Mezzatorre Resort & Spa
มีนาคม 15, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Mezzatorre Resort & Spa โดย Mezzatorre Resort & Spa เมื่อ 3/15/2014

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

  • mezzatorre resort & spa forio •
  • mezzatorre resort & spa forio photos •
  • mezzatorre resort & spa forio location •
  • mezzatorre resort & spa forio address •
  • mezzatorre resort & spa forio •
  • mezzatorre resort & spa forio •
  • mezzatorre resort and spa forio •
  • mezzatorre resort&spa forio •
  • mezzatorre resortandspa forio •

Foursquare © 2019  Lovingly made in NYC, SF & Chicago