PxPixel
Foursquare uses cookies to provide you with an optimal experience, to personalize ads that you may see, and to help advertisers measure the results of their ad campaigns. ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปเรายอมรับการใช้คุกกี้ของเราตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
X
Gigino Trattoria

Gigino Trattoria

ร้านอาหารอิตาเลียน$$$$
Tribeca, นครนิวยอร์ก
บันทึก
แชร์
7.9/10
170
คะแนน
รูป93รูปภาพ
Jesus O.
Jesus O.
กรกฎาคม 20, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Jesus O. เมื่อ 7/20/2012
Jonathan P.
Jonathan P.
มิถุนายน 2, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Jonathan P. เมื่อ 6/2/2012
Oliver R.
Oliver R.
กรกฎาคม 2, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Oliver R. เมื่อ 7/2/2013
Demetrios K.
Demetrios K.
พฤศจิกายน 20, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Demetrios K. เมื่อ 11/20/2012
Catherine K.
Catherine K.
มิถุนายน 27, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Catherine K. เมื่อ 6/27/2012
Try the seafood special - mm so good!
Kat S.
Kat S.
กรกฎาคม 29, 2011
Try the seafood special - mm so good!
Humberto M.
Humberto M.
พฤษภาคม 12, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Humberto M. เมื่อ 5/12/2012
Paul K.
Paul K.
พฤษภาคม 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Paul K. เมื่อ 5/21/2013
Lisa R.
Lisa R.
พฤษภาคม 4, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Lisa R. เมื่อ 5/4/2013
Samantha H.
Samantha H.
สิงหาคม 7, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Samantha H. เมื่อ 8/7/2013
Destene K.
Destene K.
พฤษภาคม 2, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Destene K. เมื่อ 5/2/2013
Jun A.
Jun A.
มิถุนายน 20, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Jun A. เมื่อ 6/20/2013
Lauren B.
Lauren B.
มกราคม 9, 2011
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Lauren B. เมื่อ 1/9/2011
Paula I.
Paula I.
มกราคม 1, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Paula I. เมื่อ 1/1/2013
Marissa S.
Marissa S.
กรกฎาคม 7, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Marissa S. เมื่อ 7/7/2012
Pratik G.
Pratik G.
พฤษภาคม 18
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Pratik G. เมื่อ 5/18/2019
Pratik G.
Pratik G.
พฤษภาคม 18
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Pratik G. เมื่อ 5/18/2019
Pratik G.
Pratik G.
พฤษภาคม 18
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Pratik G. เมื่อ 5/18/2019
Pratik G.
Pratik G.
พฤษภาคม 18
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Pratik G. เมื่อ 5/18/2019
Claudia C.
Claudia C.
เมษายน 29
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Claudia C. เมื่อ 4/29/2019
Erdem S.
Erdem S.
มกราคม 15
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Erdem S. เมื่อ 1/15/2019
Erdem S.
Erdem S.
มกราคม 15
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Erdem S. เมื่อ 1/15/2019
Erdem S.
Erdem S.
มกราคม 15
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Erdem S. เมื่อ 1/15/2019
Dessi V.
Dessi V.
ธันวาคม 9, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Dessi V. เมื่อ 12/9/2018
Omar
Omar
ตุลาคม 2, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Omar เมื่อ 10/2/2018
David Z.
David Z.
กรกฎาคม 13, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David Z. เมื่อ 7/13/2018
VK
VK
พฤษภาคม 8, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย VK เมื่อ 5/8/2018
Susan C.
Susan C.
เมษายน 22, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Susan C. เมื่อ 4/22/2017
Juan Pablo C.
Juan Pablo C.
มีนาคม 26, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Juan Pablo C. เมื่อ 3/26/2017
Mark K.
Mark K.
สิงหาคม 21, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Mark K. เมื่อ 8/21/2016
stephen C.
stephen C.
เมษายน 10, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย stephen C. เมื่อ 4/10/2016
Stephanie Y.
Stephanie Y.
มีนาคม 17, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Stephanie Y. เมื่อ 3/17/2016
Kino
Kino
กุมภาพันธ์ 22, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Kino เมื่อ 2/22/2016
Goran A.
Goran A.
ตุลาคม 15, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Goran A. เมื่อ 10/15/2015
Josh W.
Josh W.
เมษายน 26, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Josh W. เมื่อ 4/26/2015
David S.
David S.
เมษายน 26, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 4/26/2015
David S.
David S.
มีนาคม 29, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 3/29/2015
Mia S.
Mia S.
มีนาคม 1, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Mia S. เมื่อ 3/1/2015
David S.
David S.
ธันวาคม 20, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 12/20/2014
David S.
David S.
ธันวาคม 20, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 12/20/2014
Tomoko O.
Tomoko O.
ธันวาคม 12, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Tomoko O. เมื่อ 12/12/2014
David S.
David S.
พฤศจิกายน 30, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 11/30/2014
Jasha
Jasha
พฤศจิกายน 14, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Jasha เมื่อ 11/14/2014
Dallas S.
Dallas S.
พฤศจิกายน 4, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Dallas S. เมื่อ 11/4/2014
Paul S.
Paul S.
ตุลาคม 29, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Paul S. เมื่อ 10/29/2014
David S.
David S.
ตุลาคม 11, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 10/11/2014
David S.
David S.
กันยายน 28, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 9/28/2014
Harry C.
Harry C.
กันยายน 7, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Harry C. เมื่อ 9/7/2014
David S.
David S.
สิงหาคม 31, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 8/31/2014
Tom K.
Tom K.
กรกฎาคม 29, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Tom K. เมื่อ 7/29/2014
David S.
David S.
กรกฎาคม 19, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 7/19/2014
David S.
David S.
พฤษภาคม 23, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย David S. เมื่อ 5/23/2014
Eric H.
Eric H.
เมษายน 27, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Eric H. เมื่อ 4/27/2014
Ian S.
Ian S.
เมษายน 19, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Ian S. เมื่อ 4/19/2014
Jessica
Jessica
มีนาคม 22, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Jessica เมื่อ 3/22/2014
Paul R.
Paul R.
มีนาคม 22, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Paul R. เมื่อ 3/22/2014
Koji S.
Koji S.
ธันวาคม 27, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Koji S. เมื่อ 12/27/2013
Taro T.
Taro T.
ธันวาคม 27, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Taro T. เมื่อ 12/27/2013
Kristin G.
Kristin G.
ธันวาคม 25, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Kristin G. เมื่อ 12/25/2013
Steven S.
Steven S.
ธันวาคม 20, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Gigino Trattoria โดย Steven S. เมื่อ 12/20/2013
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 • gigino trattoria นครนิวยอร์ก •
 • gigino trattoria นครนิวยอร์ก photos •
 • gigino trattoria นครนิวยอร์ก location •
 • gigino trattoria นครนิวยอร์ก address •
 • gigino trattoria นครนิวยอร์ก •
 • gigino นครนิวยอร์ก •
 • gigino restaurant นครนิวยอร์ก •
 • gigino trattoria นครนิวยอร์ก •
 • gigino's นครนิวยอร์ก •
 • giginos นครนิวยอร์ก •
 • gino นครนิวยอร์ก •
 • gigino trattoria tribeca นครนิวยอร์ก

Foursquare © 2019  Lovingly made in NYC, SF & Chicago