PxPixel
Foursquare uses cookies to provide you with an optimal experience, to personalize ads that you may see, and to help advertisers measure the results of their ad campaigns. ในการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปเรายอมรับการใช้คุกกี้ของเราตามที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
X

ฟีดเช็คอิน

สมัครใช้งานฟีด RSS, KML, iCal และ Google Calendar ของข้อมูล Foursquare ของคุณ

เกี่ยวกับระบบฟีด Foursquare

เราเปิดใช้งานฟีด (โดยใช้ URL โทเค็นส่วนตัว) เพื่อให้คุณสามารถสร้างฟรอนท์เอนด์เช่นปลั๊กอิน Wordpress และวิดเจ็ท Dashboard ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ API ปกติของเรา API

รูปแบบ iCal (ICS) และ Google Calendar เหมาะสำหรับการนำเข้าและแสดงประวัติเช็คอิน Foursquare ทั้งหมดของคุณในปฏิทินบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ

ฟีด Foursquare ของคุณ

เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL ฟีดของคุณ