Peru
มาชูปิกชู is one of Peru.

1. มาชูปิกชู

9.3
(Machu Picchu)
Machu Picchu, Machu Picchu, Cusco
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · 506 คำแนะนำและคำวิจารณ์