ไม่อนุญาตให้ขาย/แบ่งปัน หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดระบุข้อมูลที่ร้องขอด้านล่างเพื่อใช้สิทธิ์ใดๆ ต่อไปนี้

  • การเลือกที่จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล
  • ยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
  • จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (เช่น ข้อมูลสถานที่ตั้ง)

เราจะต้องมีตัวระบุโฆษณาบนมือถือของคุณเพื่อดำเนินการกับคำขอของคุณ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราร้องขอดังกล่าวนี้ เราก็ไม่สามารถดำเนินการคำขอของคุณได้ มีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีค้นหาตัวระบุโฆษณาบนมือถือของคุณแสดงไว้ด้านล่าง

  • ตัวระบุโฆษณาสำหรับ iOS (\"IDFA\")หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ iOS จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันของบริษัทภายนอกเพื่อค้นหา Apple IDFA ของคุณ เราไม่ได้ควบคุมเครื่องมือของบุคคลภายนอกดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ตัวระบุโฆษณาสำหรับ AndroidIf you use an Android operating system, open the Google Settings app on your Android device and select “Ads.” Your Advertising Identifier should be listed at the bottom of the screen.


Apple IDFA หรือ ID ของ Android โปรดกรอก Apple IDFA หรือ ID ของ Android ที่ถูกต้อง

Please select at least one from the following choices: