PxPixel
เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการของเราแล้ว นโยบายใหม่ของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2019 การใช้บริการของเราหลังวันที่ 30 กันยายน 2019 หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใหม่เหล่านี้
X

โรม สถานที่ที่ตรวจสอบแล้วบน Foursquare สำหรับ "D"

 • Category icon

  D'Antoni & D'Antoni Pasticceria

  Via Dino Penazzato 83/h, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  DNA Wellness Club

  Via Statilio Ottato, 29 (Via Tuscolana), โรม, แคว้นลาซีโอ 00175
 • Category icon

  DOM

  Via Giulia, 131, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Angelino

  Via Machiavelli, 64, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Angelo alla Cupola

  Via Aurelia, 50, โรม, แคว้นลาซีโอ 00163
 • Category icon

  Da Augusto

  Piazza de' Renzi 15 (Trastevere), โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da Baffetto

  Via del Governo Vecchio, 114, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Betto e Mery

  Via dei Savorgnan, 99, โรม, แคว้นลาซีโอ 00165
 • Category icon

  Da Biagio

  Via della Scala, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Brando

  Via Flaminia 534, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Bucatino

  Via Luca Della Robbia 84, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da Candido

  275/277 Viale Angelico, โรม, แคว้นลาซีโอ 00195
 • Category icon

  Da Carlo

  Piazza dell'Oro, 2, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Cecere

  Via del Lavatore, 35, โรม, แคว้นลาซีโอ 00187
 • Category icon

  Da Cesare

  Via del Casaletto, 45, โรม, แคว้นลาซีโอ 00151
 • Category icon

  Da Claudia

  Piazza della Rotonda 14a - 15, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Cocco

  circonvallazione appia 37 (via alfredo baccarini), โรม, แคว้นลาซีโอ 00179
 • Category icon

  Da Daniele

  Via Ostiense 269, โรม, แคว้นลาซีโอ 00145
 • Category icon

  Da Danilo

  Via Francesco Petrarca 13, โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Da Dino

  via dei Mille 10, โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Da Enrico

  Via Michele di Lando, 30, โรม, แคว้นลาซีโอ 00162
 • Category icon

  Da Enzo al 29

  Via dei Vascellari 29, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da Francesco

  Piazza del Fico, 29 (Via del Corallo), โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Franco Ar Vicoletto

  Via dei Falisci, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Gianni

  Via Orvieto 8, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Giggetto

  Via del Portico d'Ottavia 21-22, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Gildo

  Via della Scala, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Giorgione

  Corso di Francia (Via Pietro Lupi), โรม, แคว้นลาซีโอ 00191
 • Category icon

  Da Giovanna

  โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Giovanni

  Via della Lungara, 41, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da Giuliana

  โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Li Cochi A Trastevere

  Via della Scala, 73, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da Loreto

  Corso Vittorio Emanuele II 296, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Luigi all'Orto di Roma

  Via di Grotta Perfetta 551, โรม, แคว้นลาซีโอ 00142
 • Category icon

  Da Marcello

  Via dei Campani 12, โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Da Mario

  Via dei Monti di Pietralata 12 (Via degli Ortaggi), โรม, แคว้นลาซีโอ 00157
 • Category icon

  Da Michele Pizza

  Via dell'Umiltà, 31 (Via dell'Archetto), โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Nerone Al Colosseo

  Via delle Terme di Tito, 92, โรม, แคว้นลาซีโอ 00184
 • Category icon

  Da Nino Ristorante

  Via Merulana 76, โรม, แคว้นลาซีโอ 000100
 • Category icon

  Da Nunzia

  Parco del Colle Oppio, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Olympio Pizzaria

  Via degli Avignonesi 37-38, โรม, แคว้นลาซีโอ 00187
 • Category icon

  Da Otello in Trastevere

  Via della Pelliccia, 47, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da Ottavio

  โรม, แคว้นลาซีโอ 00192
 • Category icon

  Da Pallotta 1820

  Piazzale di Ponte Milvio 21, โรม, แคว้นลาซีโอ 00191
 • Category icon

  Da Pancrazio

  piazza del Biscione 92, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Paolo

  Viale Vaticano, 104, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Pasquale

  Via Urbano II 32, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Pino alla Piazzetta

  Via Tiburtina Antica, 4/6 (Via di Porta Tiburtina), โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Da Remo

  Via del Pie' di Marmo, 32, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Riccardo

  vicolo dell'Annunziatella 60, โรม, แคว้นลาซีโอ 00142
 • Category icon

  Da Robertino

  231, Via Panisperna, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Saverio Al Numero 1

  Vicolo della Scala, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Simo

  Via di Parione, 34, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Simone

  Via Giacinto Carini, 50, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Tonino

  Via del Governo Vecchio, 18, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Da Tullio Pizza

  Via Della Balduina, 211, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Da Valentino

  Via del Boschetto 37, โรม, แคว้นลาซีโอ 00184
 • Category icon

  Da Vincenzo

  4/6 Via Castelfidardo, โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Da Vittorio

  14a Via di San Cosimato, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Da cesare

  Via Crescenzio, 13 (Via Tacito), โรม, แคว้นลาซีโอ 00193
 • Category icon

  Dabliu EUR

  Viale Egeo, 98, โรม, แคว้นลาซีโอ 00144
 • Category icon

  Dadò Chalet

  Via Sabiniano, 29, โรม, แคว้นลาซีโอ 00165
 • Category icon

  Dagnino

  Piazza della Repubblica (Via Nazionale), โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Dainese Store

  Via della Penna,13/21, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dakota Caffè

  Via del Seminario, 111, 00186 Roma, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Dal Bersagliere

  Via Gino Capponi 16, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dal Bolognese

  Piazza del Popolo 1/2, โรม, แคว้นลาซีโอ 00187
 • Category icon

  Dal Paino

  Via di Parione, 34-35, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Dal Pollarolo 1936

  4/5 Via di Ripetta (Piazza del popolo), โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Dal Ragioniere

  Via Mercatore, โรม, แคว้นลาซีโอ 00176
 • Category icon

  Dal Siciliano

  Viale Tito Labieno 6, โรม, แคว้นลาซีโอ 00174
 • Category icon

  Dal Sor Olimpo Al Drago

  โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dal Sorchettaro

  Via Cernaia, 47, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dal Verme

  Via Luchino dal Verme, 8, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dall'Oste

  Via del Pigneto 154-156 (Via Posidonio), โรม, แคว้นลาซีโอ 00176
 • Category icon

  Dama

  Via Grazia Deledda, 73, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dami Cafè

  Via Della Croce 53, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  DanEl Tavernae

  Via del Monte della Farina, 53, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Daniel's Hotel

  Via Frattina, 107 (btw Via Belsiana & Via Bocca di Leone), โรม, แคว้นลาซีโอ 00187
 • Category icon

  Dante

  Via Monte Santo, 36/A, โรม, แคว้นลาซีโอ 00195
 • Category icon

  Dante's Bar

  Via del Corso, 259, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dao

  Viale Jonio 328, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dar Bottarolo

  Via dei Monti di Pietralata, 26 A, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dar Ciriola

  via Pausania 2, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Dar Filettaro A Santa Barbara

  Largo dei Librari, 88, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Dar Poeta

  Vicolo del Bologna, 45/46, โรม, แคว้นลาซีโอ 00153
 • Category icon

  Dar Poeta alla Scala

  Via della Scala 73,
 • Category icon

  Daruma Sushi

  Piazza Bologna, 8/9, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Daruma Sushi

  Via Guidubaldo Del Monte, 9 (Piazza Euclide), โรม, แคว้นลาซีโอ 00191
 • Category icon

  Daruma Sushi

  Viale America, 9, โรม, แคว้นลาซีโอ 00144
 • Category icon

  Daruma Sushi

  Via Flaminia Vecchia, 464/B, โรม, แคว้นลาซีโอ 00197
 • Category icon

  Daruma Sushi

  Via dei Serpenti 1, โรม, แคว้นลาซีโอ 00184
 • Category icon

  Daruma Sushi

  Via Pietro Cossa, 51, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Daruma Sushi Restaurant - Parlamento

  Piazza del Parlamento 37, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186