Palermo สถานที่ที่ตรวจสอบแล้วบน Foursquare สำหรับ "Z"

 • ไอคอนหมวดหมู่

  Zammù

  Via della Vetriera, 72/76, Palermo, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี
 • ไอคอนหมวดหมู่

  Zangaloro Meat Factory

  Via Isidoro La Lumia 15, Palermo, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี
 • ไอคอนหมวดหมู่

  Zara

  Via Ruggero Settimo 33, Palermo, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี
 • ไอคอนหมวดหมู่

  Zsa Zsa Mon Amour

  Via Filippo Angelitti 32, Palermo, แคว้นปกครองตนเองซิซิลี