กำลังวางแผนจะไปที่ Hong Kong ใช่ไหม

Foursquare ช่วยให้คุณค้นหาสถานที่ที่น่าไปที่สุด

Brickhouse

Brickhouse

ร้านอาหารเม็กซิกัน และ ร้านทาโก้$$$$
中環
บันทึก
แชร์
7.6/10
382
คะแนน
รูป475รูปภาพ
Brickhouse
Brickhouse
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Brickhouse เมื่อ 8/13/2013
Brickhouse
Brickhouse
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Brickhouse เมื่อ 8/13/2013
Brickhouse
Brickhouse
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Brickhouse เมื่อ 8/13/2013
Brickhouse
Brickhouse
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Brickhouse เมื่อ 8/13/2013
Brickhouse
Brickhouse
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Brickhouse เมื่อ 8/13/2013
Authentic Texan chef churnjng out tacos with a twist. One of the best in HK
Charlotte C.
Charlotte C.
มิถุนายน 8, 2012
Authentic Texan chef churnjng out tacos with a twist. One of the best in HK
Xuan M.
Xuan M.
พฤษภาคม 26, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Xuan M. เมื่อ 5/26/2012
Sandy K.
Sandy K.
กรกฎาคม 3, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Sandy K. เมื่อ 7/3/2012
Shizuka S.
Shizuka S.
กรกฎาคม 2, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Shizuka S. เมื่อ 7/2/2013
Nicolas P.
Nicolas P.
เมษายน 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Nicolas P. เมื่อ 4/13/2013
Antony T.
Antony T.
มีนาคม 11, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Antony T. เมื่อ 3/11/2013
jessicapangers
jessicapangers
กรกฎาคม 10, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย jessicapangers เมื่อ 7/10/2013
Rebecca P.
Rebecca P.
พฤศจิกายน 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Rebecca P. เมื่อ 11/24/2012
Steph Y.
Steph Y.
มกราคม 25, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Steph Y. เมื่อ 1/25/2013
"Cubano" is the must try cocktail. It is infused with tobacco, covered with a sweet dehydrated pineapple. This drink in just simply awesome.
Winnie K.
Winnie K.
กรกฎาคม 13, 2013
"Cubano" is the must try cocktail. It is infused with tobacco, covered with a sweet dehydrated pineapple. This drink in just simply awesome.
Garry C.
Garry C.
ธันวาคม 10, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Garry C. เมื่อ 12/10/2012
Sergio M.
Sergio M.
กรกฎาคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Sergio M. เมื่อ 7/5/2013
Sergio M.
Sergio M.
กรกฎาคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Sergio M. เมื่อ 7/5/2013
Rita F.
Rita F.
พฤษภาคม 6, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Rita F. เมื่อ 5/6/2013
charlie
charlie
ธันวาคม 10, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย charlie เมื่อ 12/10/2012
Verena H.
Verena H.
สิงหาคม 30, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Verena H. เมื่อ 8/30/2012
This cafe hide itself in a dark alley that is easy to miss.
Leo W.
Leo W.
มิถุนายน 8, 2013
This cafe hide itself in a dark alley that is easy to miss.
Harold L.
Harold L.
กุมภาพันธ์ 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Harold L. เมื่อ 2/14/2013
@tinhead Raj T.
@tinhead Raj T.
สิงหาคม 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย @tinhead Raj T. เมื่อ 8/24/2012
Row M.
Row M.
พฤศจิกายน 27, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Row M. เมื่อ 11/27/2012
Masakazu F.
Masakazu F.
เมษายน 3, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Masakazu F. เมื่อ 4/3/2013
Alex W.
Alex W.
เมษายน 18, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Alex W. เมื่อ 4/18/2013
Celine L.
Celine L.
เมษายน 22, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Celine L. เมื่อ 4/22/2013
Mariel
Mariel
กุมภาพันธ์ 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Mariel เมื่อ 2/23/2013
Wendy L.
Wendy L.
มิถุนายน 26, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Wendy L. เมื่อ 6/26/2013
Jessica N.
Jessica N.
มิถุนายน 28, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Jessica N. เมื่อ 6/28/2012
Adam B.
Adam B.
มิถุนายน 18, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Adam B. เมื่อ 6/18/2013
Leirda
Leirda
มกราคม 8, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Leirda เมื่อ 1/8/2013
Xuan M.
Xuan M.
พฤษภาคม 17, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Xuan M. เมื่อ 5/17/2013
Wine'N'Things T.
Wine'N'Things T.
สิงหาคม 7, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Wine'N'Things T. เมื่อ 8/7/2012
Wayland L.
Wayland L.
กันยายน 27, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Wayland L. เมื่อ 9/27/2012
Verena H.
Verena H.
สิงหาคม 30, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Verena H. เมื่อ 8/30/2012
Dale H.
Dale H.
กันยายน 7, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Dale H. เมื่อ 9/7/2013
Emily L.
Emily L.
กันยายน 29, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Emily L. เมื่อ 9/29/2012
wingyu t.
wingyu t.
ธันวาคม 28, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย wingyu t. เมื่อ 12/28/2012
Angela Haewon C.
Angela Haewon C.
กันยายน 28, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Angela Haewon C. เมื่อ 9/28/2012
Nicolas P.
Nicolas P.
เมษายน 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Nicolas P. เมื่อ 4/13/2013
Sarah V.
Sarah V.
ตุลาคม 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Sarah V. เมื่อ 10/21/2013
Razlan M.
Razlan M.
มิถุนายน 30, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Razlan M. เมื่อ 6/30/2012
Stephen F.
Stephen F.
ตุลาคม 11, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Stephen F. เมื่อ 10/11/2013
Janet C.
Janet C.
พฤษภาคม 28, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Janet C. เมื่อ 5/28/2012
Konrad L.
Konrad L.
ตุลาคม 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Konrad L. เมื่อ 10/23/2013
Eugene O.
Eugene O.
กุมภาพันธ์ 20, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Eugene O. เมื่อ 2/20/2013
Tanya W.
Tanya W.
เมษายน 27, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Tanya W. เมื่อ 4/27/2013
Sally Y.
Sally Y.
กรกฎาคม 13, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Sally Y. เมื่อ 7/13/2012
Susanna S.
Susanna S.
พฤษภาคม 30, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Susanna S. เมื่อ 5/30/2012
Art L.
Art L.
พฤศจิกายน 3, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Art L. เมื่อ 11/3/2012
Binwei P.
Binwei P.
เมษายน 3, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Binwei P. เมื่อ 4/3/2013
Melissa H.
Melissa H.
กันยายน 14, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Melissa H. เมื่อ 9/14/2012
Casey L.
Casey L.
ตุลาคม 20, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Casey L. เมื่อ 10/20/2012
ellie ʕ.
ellie ʕ.
กันยายน 24, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย ellie ʕ. เมื่อ 9/24/2012
Franfran H.
Franfran H.
มิถุนายน 4, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Franfran H. เมื่อ 6/4/2013
Ruby Q.
Ruby Q.
มิถุนายน 28, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Ruby Q. เมื่อ 6/28/2013
Maruko
Maruko
มิถุนายน 4, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Maruko เมื่อ 6/4/2012
Kaori K.
Kaori K.
พฤษภาคม 20, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Brickhouse โดย Kaori K. เมื่อ 5/20/2013
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

  • brickhouse 中環 •
  • brickhouse 中環 photos •
  • brickhouse 中環 location •
  • brickhouse 中環 address •
  • brickhouse 中環 •
  • brick house 中環 •
  • brickhouse 中環 •

Foursquare © 2023  สร้างขึ้นด้วยความรักใน NYC, CHI, SEA & LA