Amici Restaurant

Amici Restaurant

ร้านอาหารอิตาเลียน$$$$
Mount Sinai
บันทึก
แชร์
7.7/10
25
คะแนน
รูป17รูปภาพ
Amici Restaurant
Amici Restaurant
กันยายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Amici Restaurant เมื่อ 9/14/2013
Amici Restaurant
Amici Restaurant
กันยายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Amici Restaurant เมื่อ 9/14/2013
Amici Restaurant
Amici Restaurant
กันยายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Amici Restaurant เมื่อ 9/14/2013
Mike D.
Mike D.
มกราคม 20, 2023
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Mike D. เมื่อ 1/20/2023
Mike D.
Mike D.
มกราคม 20, 2023
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Mike D. เมื่อ 1/20/2023
Mike D.
Mike D.
มกราคม 20, 2023
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Mike D. เมื่อ 1/20/2023
Billy S.
Billy S.
ธันวาคม 11, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Billy S. เมื่อ 12/11/2019
Shannon S.
Shannon S.
กุมภาพันธ์ 15, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Shannon S. เมื่อ 2/15/2016
Briana L.
Briana L.
เมษายน 20, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Briana L. เมื่อ 4/20/2013
AnnMarie B.
AnnMarie B.
มกราคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย AnnMarie B. เมื่อ 1/5/2013
Demond
Demond
มกราคม 24, 2020
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Demond เมื่อ 1/24/2020
Dianna L.
Dianna L.
ธันวาคม 28, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Dianna L. เมื่อ 12/28/2013
Jim
Jim
ตุลาคม 18, 2012
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Jim เมื่อ 10/18/2012
Jeff C.
Jeff C.
พฤษภาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Amici Restaurant โดย Jeff C. เมื่อ 5/12/2013
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

 • amici restaurant mount sinai •
 • amici restaurant mount sinai photos •
 • amici restaurant mount sinai location •
 • amici restaurant mount sinai address •
 • amici restaurant mount sinai •
 • amici mount sinai •
 • amici restaurant mount sinai •
 • สถานที่ดีๆ เพิ่มเติมใน Mount Sinai:
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • #

Foursquare © 2024  สร้างขึ้นด้วยความรักใน NYC, CHI, SEA & LA