Kekik Restaurant

ร้านอาหารทะเล₺₺₺
Datça
บันทึก
แชร์
7.6/10
699
คะแนน
675รูปภาพ
Gizem Ö.
Gizem Ö.
มิถุนายน 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 6/23/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
กรกฎาคม 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 7/14/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
กรกฎาคม 9, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 7/9/2013
Tunç TUNÇKIRAN
Tunç TUNÇKIRAN
พฤษภาคม 8, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Tunç TUNÇKIRAN เมื่อ 5/8/2013
Basak E.
Basak E.
กรกฎาคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Basak E. เมื่อ 7/5/2013
Gizem B.
Gizem B.
มิถุนายน 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem B. เมื่อ 6/15/2013
Muzik deniz ve lezzetli mezeler...
Nihal A.
Nihal A.
กรกฎาคม 23, 2013
Muzik deniz ve lezzetli mezeler...
Sema
Sema
กรกฎาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Sema เมื่อ 7/15/2013
Emre A.
Emre A.
มิถุนายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Emre A. เมื่อ 6/14/2013
Bülent Ö.
Bülent Ö.
พฤษภาคม 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Bülent Ö. เมื่อ 5/21/2013
ouzu
ouzu
กรกฎาคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย ouzu เมื่อ 7/5/2013
Bülent Ö.
Bülent Ö.
พฤษภาคม 26, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Bülent Ö. เมื่อ 5/26/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
สิงหาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 8/12/2013
Funda D.
Funda D.
กรกฎาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Funda D. เมื่อ 7/12/2013
Sema
Sema
กรกฎาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Sema เมื่อ 7/15/2013
Tunç TUNÇKIRAN
Tunç TUNÇKIRAN
พฤษภาคม 22, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Tunç TUNÇKIRAN เมื่อ 5/22/2013
Ayten b.
Ayten b.
สิงหาคม 10, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayten b. เมื่อ 8/10/2013
Jacob d.
Jacob d.
กรกฎาคม 27, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Jacob d. เมื่อ 7/27/2013
Serkan S.
Serkan S.
กรกฎาคม 9, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serkan S. เมื่อ 7/9/2013
Yılşen🎶 D.
Yılşen🎶 D.
สิงหาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Yılşen🎶 D. เมื่อ 8/12/2013
İmre🌺
İmre🌺
สิงหาคม 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย İmre🌺 เมื่อ 8/24/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
มิถุนายน 1, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 6/1/2013
Ece K.
Ece K.
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ece K. เมื่อ 8/13/2013
Orhan B.
Orhan B.
กรกฎาคม 11, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Orhan B. เมื่อ 7/11/2013
İK
İK
สิงหาคม 3, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย İK เมื่อ 8/3/2013
Omurden S.
Omurden S.
กรกฎาคม 4, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Omurden S. เมื่อ 7/4/2013
Cihan O.
Cihan O.
กรกฎาคม 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Cihan O. เมื่อ 7/24/2013
Burak I.
Burak I.
สิงหาคม 30, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Burak I. เมื่อ 8/30/2013
Gamze B.
Gamze B.
สิงหาคม 3, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gamze B. เมื่อ 8/3/2013
Kaan K.
Kaan K.
กรกฎาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Kaan K. เมื่อ 7/15/2013
Umut Fuat K.
Umut Fuat K.
กุมภาพันธ์ 28
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Umut Fuat K. เมื่อ 2/28/2018
Deniz
Deniz
กุมภาพันธ์ 24
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Deniz เมื่อ 2/24/2018
Kemal A.
Kemal A.
กุมภาพันธ์ 24
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Kemal A. เมื่อ 2/24/2018
Melisa E.
Melisa E.
กุมภาพันธ์ 18
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Melisa E. เมื่อ 2/18/2018
Esra
Esra
กุมภาพันธ์ 17
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Esra เมื่อ 2/17/2018
Hadiye B.
Hadiye B.
กุมภาพันธ์ 17
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Hadiye B. เมื่อ 2/17/2018
NeSe Y.
NeSe Y.
กุมภาพันธ์ 15
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย NeSe Y. เมื่อ 2/15/2018
Emre Y.
Emre Y.
มกราคม 15
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Emre Y. เมื่อ 1/15/2018
Irem G.
Irem G.
มกราคม 7
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Irem G. เมื่อ 1/7/2018
🐥
🐥
มกราคม 2
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย 🐥 เมื่อ 1/2/2018
Serap Filiz Ö.
Serap Filiz Ö.
ธันวาคม 3, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serap Filiz Ö. เมื่อ 12/3/2017
Egenur S.
Egenur S.
พฤศจิกายน 19, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Egenur S. เมื่อ 11/19/2017
BB B.
BB B.
พฤศจิกายน 14, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย BB B. เมื่อ 11/14/2017
Serap Filiz Ö.
Serap Filiz Ö.
พฤศจิกายน 12, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serap Filiz Ö. เมื่อ 11/12/2017
Sevgi O.
Sevgi O.
พฤศจิกายน 9, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Sevgi O. เมื่อ 11/9/2017
Arzu B.
Arzu B.
ตุลาคม 28, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Arzu B. เมื่อ 10/28/2017
Serkan
Serkan
ตุลาคม 28, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serkan เมื่อ 10/28/2017
Serap Filiz Ö.
Serap Filiz Ö.
ตุลาคม 3, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serap Filiz Ö. เมื่อ 10/3/2017
Özgün S.
Özgün S.
กันยายน 23, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Özgün S. เมื่อ 9/23/2017
İsa Volkan G.
İsa Volkan G.
กันยายน 20, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย İsa Volkan G. เมื่อ 9/20/2017
Salih Y.
Salih Y.
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Salih Y. เมื่อ 9/13/2017
Ayşegül
Ayşegül
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayşegül เมื่อ 9/13/2017
Ayşegül
Ayşegül
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayşegül เมื่อ 9/13/2017
Ayşegül
Ayşegül
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayşegül เมื่อ 9/13/2017
Melih P.
Melih P.
กันยายน 11, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Melih P. เมื่อ 9/11/2017
🐶🐱cengiz🦂🕷
🐶🐱cengiz🦂🕷
กันยายน 10, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย 🐶🐱cengiz🦂🕷 เมื่อ 9/10/2017
Ezgilojii
Ezgilojii
กันยายน 4, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ezgilojii เมื่อ 9/4/2017
özge k.
özge k.
กันยายน 4, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย özge k. เมื่อ 9/4/2017
Ayten E.
Ayten E.
กันยายน 3, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayten E. เมื่อ 9/3/2017
Ceren Y.
Ceren Y.
กันยายน 3, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ceren Y. เมื่อ 9/3/2017
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

  • kekik restaurant datça
  • kekik restaurant datça photos
  • kekik restaurant datça location
  • kekik restaurant datça address
  • kekik restaurant datça
  • datça kekik balık restaurant datça
  • kekik restaurant datça
  • kekik restaurant meze evi datça
  • kekik restorant datça

Foursquare © 2018  สร้างขึ้นด้วยรักใน NYC และ SF