Kekik Restaurant

ร้านอาหารทะเล₺₺₺
Datça
บันทึก
แชร์
7.6/10
723
คะแนน
689รูปภาพ
Gizem Ö.
Gizem Ö.
มิถุนายน 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 6/23/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
กรกฎาคม 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 7/14/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
กรกฎาคม 9, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 7/9/2013
Tunç TUNÇKIRAN
Tunç TUNÇKIRAN
พฤษภาคม 8, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Tunç TUNÇKIRAN เมื่อ 5/8/2013
Basak E.
Basak E.
กรกฎาคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Basak E. เมื่อ 7/5/2013
Gizem B.
Gizem B.
มิถุนายน 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem B. เมื่อ 6/15/2013
Muzik deniz ve lezzetli mezeler...
Nihal A.
Nihal A.
กรกฎาคม 23, 2013
Muzik deniz ve lezzetli mezeler...
Sema
Sema
กรกฎาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Sema เมื่อ 7/15/2013
Emre A.
Emre A.
มิถุนายน 14, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Emre A. เมื่อ 6/14/2013
Bülent Ö.
Bülent Ö.
พฤษภาคม 21, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Bülent Ö. เมื่อ 5/21/2013
ouzu
ouzu
กรกฎาคม 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย ouzu เมื่อ 7/5/2013
Bülent Ö.
Bülent Ö.
พฤษภาคม 26, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Bülent Ö. เมื่อ 5/26/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
สิงหาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 8/12/2013
Funda D.
Funda D.
กรกฎาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Funda D. เมื่อ 7/12/2013
Sema
Sema
กรกฎาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Sema เมื่อ 7/15/2013
Tunç TUNÇKIRAN
Tunç TUNÇKIRAN
พฤษภาคม 22, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Tunç TUNÇKIRAN เมื่อ 5/22/2013
Ayten b.
Ayten b.
สิงหาคม 10, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayten b. เมื่อ 8/10/2013
Jacob d.
Jacob d.
กรกฎาคม 27, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Jacob d. เมื่อ 7/27/2013
Serkan S.
Serkan S.
กรกฎาคม 9, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serkan S. เมื่อ 7/9/2013
Yılşen🎶 D.
Yılşen🎶 D.
สิงหาคม 12, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Yılşen🎶 D. เมื่อ 8/12/2013
İmre🌺
İmre🌺
สิงหาคม 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย İmre🌺 เมื่อ 8/24/2013
Gizem Ö.
Gizem Ö.
มิถุนายน 1, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gizem Ö. เมื่อ 6/1/2013
Ece K.
Ece K.
สิงหาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ece K. เมื่อ 8/13/2013
Orhan B.
Orhan B.
กรกฎาคม 11, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Orhan B. เมื่อ 7/11/2013
İK
İK
สิงหาคม 3, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย İK เมื่อ 8/3/2013
Omurden S.
Omurden S.
กรกฎาคม 4, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Omurden S. เมื่อ 7/4/2013
Cihan O.
Cihan O.
กรกฎาคม 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Cihan O. เมื่อ 7/24/2013
Burak I.
Burak I.
สิงหาคม 30, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Burak I. เมื่อ 8/30/2013
Gamze B.
Gamze B.
สิงหาคม 3, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gamze B. เมื่อ 8/3/2013
Kaan K.
Kaan K.
กรกฎาคม 15, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Kaan K. เมื่อ 7/15/2013
Serpil S.
Serpil S.
พฤษภาคม 1
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serpil S. เมื่อ 5/1/2018
Julia @.
Julia @.
พฤษภาคม 1
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Julia @. เมื่อ 5/1/2018
Ortamı, ışıkları ve ekmek keseleri! Çok güzel. Bademli “Kekik meze” çok güzeldi.
Onur Ö.
Onur Ö.
เมษายน 28
Ortamı, ışıkları ve ekmek keseleri! Çok güzel. Bademli “Kekik meze” çok güzeldi.
Andac A.
Andac A.
เมษายน 22
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Andac A. เมื่อ 4/22/2018
Umut Fuat K.
Umut Fuat K.
กุมภาพันธ์ 28
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Umut Fuat K. เมื่อ 2/28/2018
&
&
กุมภาพันธ์ 24
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย & เมื่อ 2/24/2018
Kemal A.
Kemal A.
กุมภาพันธ์ 24
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Kemal A. เมื่อ 2/24/2018
Melisa E.
Melisa E.
กุมภาพันธ์ 18
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Melisa E. เมื่อ 2/18/2018
Esra
Esra
กุมภาพันธ์ 17
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Esra เมื่อ 2/17/2018
Hadiye B.
Hadiye B.
กุมภาพันธ์ 17
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Hadiye B. เมื่อ 2/17/2018
NeSe Y.
NeSe Y.
กุมภาพันธ์ 15
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย NeSe Y. เมื่อ 2/15/2018
Irem G.
Irem G.
มกราคม 7
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Irem G. เมื่อ 1/7/2018
Gamze Sönmez
Gamze Sönmez
มกราคม 2
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Gamze Sönmez เมื่อ 1/2/2018
Serap Filiz Ö.
Serap Filiz Ö.
ธันวาคม 3, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serap Filiz Ö. เมื่อ 12/3/2017
Egenur S.
Egenur S.
พฤศจิกายน 19, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Egenur S. เมื่อ 11/19/2017
BB B.
BB B.
พฤศจิกายน 14, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย BB B. เมื่อ 11/14/2017
Serap Filiz Ö.
Serap Filiz Ö.
พฤศจิกายน 12, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serap Filiz Ö. เมื่อ 11/12/2017
Sevgi O.
Sevgi O.
พฤศจิกายน 9, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Sevgi O. เมื่อ 11/9/2017
Arzu B.
Arzu B.
ตุลาคม 28, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Arzu B. เมื่อ 10/28/2017
Serkan
Serkan
ตุลาคม 28, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serkan เมื่อ 10/28/2017
Serap Filiz Ö.
Serap Filiz Ö.
ตุลาคม 3, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Serap Filiz Ö. เมื่อ 10/3/2017
Özgün S.
Özgün S.
กันยายน 23, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Özgün S. เมื่อ 9/23/2017
İsa Volkan G.
İsa Volkan G.
กันยายน 20, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย İsa Volkan G. เมื่อ 9/20/2017
Salih Y.
Salih Y.
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Salih Y. เมื่อ 9/13/2017
Ayşegül
Ayşegül
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayşegül เมื่อ 9/13/2017
Ayşegül
Ayşegül
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayşegül เมื่อ 9/13/2017
Ayşegül
Ayşegül
กันยายน 13, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ayşegül เมื่อ 9/13/2017
Melih P.
Melih P.
กันยายน 11, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Melih P. เมื่อ 9/11/2017
🐶🐱cengiz🦂🕷
🐶🐱cengiz🦂🕷
กันยายน 10, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย 🐶🐱cengiz🦂🕷 เมื่อ 9/10/2017
Ezgilojii
Ezgilojii
กันยายน 4, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Kekik Restaurant โดย Ezgilojii เมื่อ 9/4/2017
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

  • kekik restaurant datça
  • kekik restaurant datça photos
  • kekik restaurant datça location
  • kekik restaurant datça address
  • kekik restaurant datça
  • datça kekik balık restaurant datça
  • kekik restaurant datça
  • kekik restaurant meze evi datça
  • kekik restorant datça

Foursquare © 2018  สร้างขึ้นด้วยรักใน NYC และ SF