PxPixel
  • รูปภาพถ่ายที่ 鍋や 伊右衛門 โดย Katsumi S. เมื่อ 8/6/2014
  • รูปภาพถ่ายที่ 鍋や 伊右衛門 โดย Katsumi S. เมื่อ 8/20/2013

鍋や 伊右衛門

ร้านอาหารญี่ปุ่น$$$$
บันทึก
แชร์
ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนคำแนะนำที่นี่

  • ยังไม่มีคำแนะนำ
    เขียนโน้ตสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณถูกใจ อะไรที่น่าสั่ง หรือคำแนะนำที่มีประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้เยี่ยมชม
2รูปภาพ