PxPixel
  • รูปภาพถ่ายที่ Şahin Restaurant โดย Ozk@n เมื่อ 8/5/2018
  • รูปภาพถ่ายที่ Şahin Restaurant โดย Nilay P. เมื่อ 7/26/2018
  • รูปภาพถ่ายที่ Şahin Restaurant โดย AKTAŞ A. เมื่อ 7/21/2018
  • รูปภาพถ่ายที่ Şahin Restaurant โดย Sezgin K. เมื่อ 8/10/2013
  • รูปภาพถ่ายที่ Şahin Restaurant โดย Gülşen T. เมื่อ 7/14/2016

Şahin Restaurant

ร้านอาหารทะเล₺₺₺
บันทึก
แชร์
ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
เข้าสู่ระบบ เพื่อเขียนคำแนะนำที่นี่

  • ยังไม่มีคำแนะนำ
    เขียนโน้ตสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณถูกใจ อะไรที่น่าสั่ง หรือคำแนะนำที่มีประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้เยี่ยมชม
5รูปภาพ

Foursquare © 2018  Lovingly made in NYC, SF & Chicago