Guide to Praiano's best spots
La torre di Paolo Sandulli is one of Guide to Praiano's best spots.

1. La torre di Paolo Sandulli

via terramare, Praiano, Campania
ห้องแสดงภาพศิลปะ · ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
Piazza San Gennaro is one of Guide to Praiano's best spots.

2. Piazza San Gennaro

Praiano, Campania
พลาซ่า · 2 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Piazza San Luca is one of Guide to Praiano's best spots.

3. Piazza San Luca

พลาซ่า · ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
Convento di San Domenico is one of Guide to Praiano's best spots.

4. Convento di San Domenico

Praiano, Campania
โบราณสถาน · 2 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Sentiero degli Dei | Path of the Gods is one of Guide to Praiano's best spots.

5. Sentiero degli Dei | Path of the Gods

9.3
Via Pennino, Bomerano, Campania
ลู่ · 27 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Parco Letizia is one of Guide to Praiano's best spots.

6. Parco Letizia

Praiano, Campania
สนามเด็กเล่น · ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์