Restaurants in Aosta
Grotta Azzurra is one of Restaurants in Aosta.

1. Grotta Azzurra

7.0
Via Croce di Città 97, Aosta, Valle d’Aosta
ร้านพิซซ่า · 6 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Trattoria degli Artisti Pam Pam is one of Restaurants in Aosta.

2. Trattoria degli Artisti Pam Pam

7.5
Via Maillet, 5/7, Aosta, Valle d’Aosta
ร้านตรัตโตรียา · 4 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Osteria da Nando is one of Restaurants in Aosta.

3. Osteria da Nando

8.1
via Sant Anselmo, 99, Aosta, Valle d’Aosta
ร้านอาหาร · 11 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Osteria dell'Oca is one of Restaurants in Aosta.

4. Osteria dell'Oca

7.9
Via Edouard Aubert, 15, Aosta, Valle d’Aosta
ร้านอาหารอิตาเลียน · 24 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Teatro Romano is one of Restaurants in Aosta.

5. Teatro Romano

8.3
Via Porta Pretoria, Aosta, Valle d’Aosta
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · 7 คำแนะนำและคำวิจารณ์