Mangiare GRECO a Roma
Kalapà is one of Mangiare GRECO a Roma.

1. Kalapà

8.6
Via Ascoli Piceno, 17, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · 52 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Elleniko is one of Mangiare GRECO a Roma.

2. Elleniko

8.5
Viale Aventino, 109, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · 11 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Akropolis is one of Mangiare GRECO a Roma.

3. Akropolis

8.4
Via San Francesco a Ripa 103, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · Trastevere · 14 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Parasiteo is one of Mangiare GRECO a Roma.

4. Parasiteo

Via Flavia, 42, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · 1 ทิปส์
Ippokrates is one of Mangiare GRECO a Roma.

5. Ippokrates

8.4
Via Piave, 30, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · 28 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Ouzeri Egeo is one of Mangiare GRECO a Roma.

6. Ouzeri Egeo

6.8
Via Augusto Dulceri, 99, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · 17 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Ouzerí is one of Mangiare GRECO a Roma.

7. Ouzerí

Via dei Salumi, 2, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · Trastevere · 4 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Ilios is one of Mangiare GRECO a Roma.

8. Ilios

8.9
Via Gaspare Gozzi 93, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · Ostiense · 17 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Mythos Rosticceria Greca is one of Mangiare GRECO a Roma.

9. Mythos Rosticceria Greca

Viale Ippocrate, 32/A, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้าน Souvlaki · Nomentano · 2 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Paros is one of Mangiare GRECO a Roma.

10. Paros

Via Flavia, 44, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · 1 ทิปส์
Symposion is one of Mangiare GRECO a Roma.

11. Symposion

Piazza delle Crociate, 12, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · Nomentano · 1 ทิปส์
Sparta is one of Mangiare GRECO a Roma.

12. Sparta

Via Massaciuccoli 111 - 113 (Via Lucrino), โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้าน Souvlaki · Trieste · 3 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Grekos is one of Mangiare GRECO a Roma.

13. Grekos

8.5
Via dei Gracchi 282, โรม, แคว้นลาซีโอ
ร้านอาหารกรีก · Prati · 4 คำแนะนำและคำวิจารณ์