Around Korea
DMZ Third Tunnel of Aggression is one of Around Korea.

1. DMZ Third Tunnel of Aggression

8.0
(제3땅굴)
군내면 제3땅굴로 210-358, 파주시, 경기도
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · 29 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Dora Observatory is one of Around Korea.

2. Dora Observatory

8.3
(도라전망대)
장단면 도라산리, 파주시, 경기도
จุดชมวิว · 21 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Imjingak is one of Around Korea.

3. Imjingak

8.8
(임진각)
문산읍 임진각로 177, 파주시, 경기도
จุดชมวิว · 11 คำแนะนำและคำวิจารณ์
경의선 장단역 증기기관차 야외전시장 (Steam Locomotive at Yangdan Station of the Gyeongui Line - Outdoor Exhibition Center) is one of Around Korea.

4. 경의선 장단역 증기기관차 야외전시장 (Steam Locomotive at Yangdan Station of the Gyeongui Line - Outdoor Exhibition Center)

8.3
문산읍 마정리 (마터 2-10호), 파주시, 경기도
โบราณสถานและสถานที่ได้รับการคุ้มครอง · ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
Korean Demilitarized Zone is one of Around Korea.

5. Korean Demilitarized Zone

(한반도 비무장지대 (DMZ))
문산읍 마정리, 파주시, 경기도
ฐานทัพ · 22 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Imjingang Dockgae Railway Bridge is one of Around Korea.

6. Imjingang Dockgae Railway Bridge

(독개다리)
파주시, 경기도
สะพาน · ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
Freedom Bridge is one of Around Korea.

7. Freedom Bridge

(자유의 다리)
문산읍 마정리 1400-6, 파주시, 경기도
สะพาน · 5 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Nuri Peace Park is one of Around Korea.

8. Nuri Peace Park

8.7
(임진각평화누리)
문산읍 임진각로 148-53, 파주시, 경기도
สวนสาธารณะ · 18 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Unification Bridge is one of Around Korea.

9. Unification Bridge

(통일대교)
마정리, 파주시, 경기도
สะพาน · 2 คำแนะนำและคำวิจารณ์
Imjingak Peace Gondola is one of Around Korea.

10. Imjingak Peace Gondola

파주시, 경기도
สวนสาธารณะ · ไม่มีคำแนะนำและคำวิจารณ์
[DMZ] 통일대교 검문소 (Unification Bridge Checkpoint / DMZ Entrance) is one of Around Korea.

11. [DMZ] 통일대교 검문소 (Unification Bridge Checkpoint / DMZ Entrance)

마정리, 파주시, 경기도
การข้ามชายแดน · 5 คำแนะนำและคำวิจารณ์