PxPixel
เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้บริการของเราแล้ว นโยบายใหม่ของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2019 การใช้บริการของเราหลังวันที่ 30 กันยายน 2019 หมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไขใหม่เหล่านี้
X

โรม สถานที่ที่ตรวจสอบแล้วบน Foursquare สำหรับ "F"

 • Category icon

  Friend's Cafe'

  piazza Trilussa 34, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Fries

  Via Di Porta Cavalleggeri 19, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Frigidarium

  Via del Governo Vecchio 112 (Via Sora), โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Friseria

  Via del Vignola 1/a/b (Via Flaminia, 239/241), โรม, แคว้นลาซีโอ 00196
 • Category icon

  Frizzo

  Piazza Cavour, โรม, แคว้นลาซีโอ 00193
 • Category icon

  Frog

  Piazzale Luigi Studio 6/7, โรม, แคว้นลาซีโอ 00144
 • Category icon

  Frontoni

  Via dei Crispolti, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Frontoni

  Via dei Monti di Pietralata, 226, โรม, แคว้นลาซีโอ 00157
 • Category icon

  FrozenFrogs

  Via dei Magazzini Generali 31 (Via del Commercio), โรม, แคว้นลาซีโอ 00154
 • Category icon

  Frullati Pascucci

  Via di Torre Argentina, 20, โรม, แคว้นลาซีโอ 00186
 • Category icon

  Frutteria Roberto

  Via Fracassini (Via Tiepolo), โรม, แคว้นลาซีโอ 00196
 • Category icon

  Fu Li Hua - Ristorante Cinese

  Via della Giuliana, 60, โรม, แคว้นลาซีโอ 00195
 • Category icon

  Fuji

  Via Tiburtina, 717, โรม, แคว้นลาซีโอ 00159
 • Category icon

  Full Monti

  Via dei Serpenti, 163 (Via Leonina), โรม, แคว้นลาซีโอ 00184
 • Category icon

  Funny Burger

  Via Tirso, 30 (Via Metauro), โรม, แคว้นลาซีโอ 00198
 • Category icon

  Fuoco

  Via Cicerone, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Fuoco & Farina

  Via Valsavaranche, 7, โรม, แคว้นลาซีโอ 00141
 • Category icon

  Fuocolento

  Via Flavia, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Fuorinorma

  โรม, แคว้นลาซีโอ 00184
 • Category icon

  Fuoritema Boutique

  Via Bergamo 14, โรม, แคว้นลาซีโอ 00198
 • Category icon

  Fusion Cafè

  Via Emanuele Filiberto, 188 (Via Carlo Felice), โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  Fusolab

  Via Giorgio Pitacco, 29, โรม, แคว้นลาซีโอ 00177
 • Category icon

  Fusolab 2.0

  Viale della Bella Villa 94, โรม, แคว้นลาซีโอ 00172
 • Category icon

  Futura Grafica

  Via Merulana 245, โรม, แคว้นลาซีโอ
 • Category icon

  Futurarte

  Viale della Civiltà del Lavoro 50, โรม, แคว้นลาซีโอ 00144
 • Category icon

  Fuzzy Bar

  Via Degli Aurunci, 6-8, โรม, แคว้นลาซีโอ 00185
 • Category icon

  fish lab

  Via Riano, โรม, แคว้นลาซีโอ 00191
 • Category icon

  frontoni & frontoni

  Circonvallazione Gianicolense 145, โรม, แคว้นลาซีโอ