Ay Gıda

Ay Gıda

ร้านอาหารเช้า₺₺₺₺
Buca
บันทึก
แชร์
8.2/10
73
คะแนน
รูป44รูปภาพ
Hakan K.
Hakan K.
กรกฎาคม 11, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hakan K. เมื่อ 7/11/2019
Hakan K.
Hakan K.
มิถุนายน 20, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hakan K. เมื่อ 6/20/2019
Hakan K.
Hakan K.
มิถุนายน 7, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hakan K. เมื่อ 6/7/2019
Hakan K.
Hakan K.
พฤษภาคม 3, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hakan K. เมื่อ 5/3/2019
Hakan K.
Hakan K.
มีนาคม 22, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hakan K. เมื่อ 3/22/2019
İce
İce
มีนาคม 10, 2019
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย İce เมื่อ 3/10/2019
Snm Zerenoğlu Sengir .
Snm Zerenoğlu Sengir .
มิถุนายน 4, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Snm Zerenoğlu Sengir . เมื่อ 6/4/2017
Gökhan C.
Gökhan C.
พฤษภาคม 10, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökhan C. เมื่อ 5/10/2017
Özcan A.
Özcan A.
มีนาคม 2, 2017
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Özcan A. เมื่อ 3/2/2017
Serkan E.
Serkan E.
กันยายน 27, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Serkan E. เมื่อ 9/27/2016
Serkan E.
Serkan E.
พฤษภาคม 7, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Serkan E. เมื่อ 5/7/2016
Serkan E.
Serkan E.
พฤษภาคม 6, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Serkan E. เมื่อ 5/6/2016
Gökçen K.
Gökçen K.
กุมภาพันธ์ 4, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 2/4/2015
Gökçen K.
Gökçen K.
มกราคม 28, 2015
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 1/28/2015
Hülya G.
Hülya G.
พฤษภาคม 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hülya G. เมื่อ 5/13/2013
Methiye .
Methiye .
พฤษภาคม 12, 2018
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Methiye . เมื่อ 5/12/2018
Gökçen K.
Gökçen K.
ธันวาคม 31, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 12/31/2016
Murat K.
Murat K.
มีนาคม 19, 2016
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Murat K. เมื่อ 3/19/2016
Gökçen K.
Gökçen K.
เมษายน 16, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 4/16/2014
Gökçen K.
Gökçen K.
กุมภาพันธ์ 26, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 2/26/2014
Hülya G.
Hülya G.
มกราคม 27, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Hülya G. เมื่อ 1/27/2014
Gökçen K.
Gökçen K.
มกราคม 19, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 1/19/2014
Gökçen K.
Gökçen K.
มกราคม 5, 2014
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Gökçen K. เมื่อ 1/5/2014
Ismet C.
Ismet C.
ธันวาคม 18, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 12/18/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤศจิกายน 5, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 11/5/2013
Ismet C.
Ismet C.
กันยายน 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 9/24/2013
Ismet C.
Ismet C.
กันยายน 13, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 9/13/2013
Ismet C.
Ismet C.
สิงหาคม 25, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 8/25/2013
Ismet C.
Ismet C.
กรกฎาคม 24, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 7/24/2013
Ismet C.
Ismet C.
มิถุนายน 6, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 6/6/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 29, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/29/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 28, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/28/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 26, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/26/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/23/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 22, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/22/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 19, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/19/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 18, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/18/2013
Ismet C.
Ismet C.
พฤษภาคม 17, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 5/17/2013
Ismet C.
Ismet C.
มกราคม 23, 2013
รูปภาพถ่ายที่ Ay Gıda โดย Ismet C. เมื่อ 1/23/2013
แสดงรูปภาพเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

  • ay gıda buca •
  • ay gıda buca photos •
  • ay gıda buca location •
  • ay gıda buca address •
  • ay gıda buca •
  • ay gıda buca •
  • aygida buca •

Foursquare © 2024  สร้างขึ้นด้วยความรักใน NYC, CHI, SEA & LA